Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo nuostatos, kad valstybinis apdovanojimas negali būti siejamas su materialinės gėrybės suteikimu, išaiškinimo

2010-07-02 sprendimas bylos Nr. 16/03-17/03-18/03

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2006 M. GEGUŽĖS 12 D. NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO (2002 M. LAPKRIČIO 5 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ NUOSTATOS IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 80-4181

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė: