Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. 2B-69

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2017 m. gruodžio 5 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-26/2017 „ištirti, ar Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalis (2016 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XII-2501 (nuo 2017 m. sausio 1 d. – remiantis 2016 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. XIII-138 (TAR, 2016, Nr. 201629842)) (TAR, 2016, Nr. 2016-20641) redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 38 straipsnio 1 daliai, 38 straipsnio 2 daliai, 39 straipsnio 2 daliai“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytautas Greičius

2017 m. lapkričio 21 d.