Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. spalio 23 d. Nr. 2B-62

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2017 m. lapkričio 6 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-22/2017 ištirti, „ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 „Dėl Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo 35 punktas pagal šios normos turinį ir reguliavimo apimtį neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės ir teisinio tikrumo principams, Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos 94 straipsnio 2 punktui, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui, 22 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalims“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja Danutė Jočienė

2017 m. spalio 23 d.