Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 2B-53

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gintarui Godai iki 2017 m. rugsėjo 18 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo Nr. 1B-19/2017 ištirti:

1) ar Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 4 dalis (2014 m. kovo 13 d. įstatymo Nr. XII-781 redakcija) neprieštaravo konstitucinio teisinės valstybės principo apimamam teisės aktų hierarchijos imperatyvui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 46 straipsnio 1 daliai;

2) ar Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 4 dalis (2014 m. kovo 13 d. įstatymo Nr. XII-781 redakcija) tiek, kiek joje nenustatyta formulė (inter alia jos kintamieji bei kiekvienam iš jų priskiriama reikšmė (balai), pagal kurią nustatomas ūkio subjektas – aukciono dėl teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas laimėtojas, neprieštaravo konstitucinio teisinės valstybės principo apimamam teisės aktų hierarchijos imperatyvui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 46 straipsnio 1 daliai“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas     Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Gintaras Goda

2017 m. rugpjūčio 30 d.