Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2017 m. kovo 6 d. Nr. 2B-5

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,

s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytui Miliui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 1/2017 pagal pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymą Nr. 1B-3/2017 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 86 straipsnio 3 dalis (2006 m. spalio 12 d. redakcija).

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytas Milius

2017 m. kovo 6 d.