Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. vasario 15 d.  Nr. 2B-3

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytui Miliui iki 2017 m. kovo 2 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymo Nr. 1B-3/2017 ištirti, „ar Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 86 straipsnio 3 dalyje (2006 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. X-855 redakcija) nustatytas teisinis reguliavimas neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas      Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytas Milius

2017 m. vasario 15 d.