Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Zigmas Levickis (1993–2002)

Gimė 1949 m. 1975 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1975–1980 m. buvo Kaišiadorių rajono teismo teisėjas, nuo 1980 m. – Aukščiausiojo Teismo teisėjas. 1993–2002 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas.