Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Vytautas Sinkevičius (1999–2008)

Gimė 1951 m. 1975 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, dėstė Valstybinės teisės katedroje. 1981–1990 m. dirbo Aukščiausiosios Tarybos Prezidiume. 1990–1999 m. Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo, vėliau – Seimo Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas, direktorius. Buvo Konstitucijos projekto rengimo grupės narys. 2001 m. apgynė disertaciją ir tapo socialinių mokslų teisės krypties daktaru. 1999–2008 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas.