Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Teodora Staugaitienė (1993–2002)

Gimė 1945 m. 1968 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, nuo 1970 m. dirbo Vilniaus rajono teismo teisėja, teismo pirmininke. 1982–1993 m. buvo Aukščiausiojo Teismo teisėja. 1993–2002 m. – Konstitucinio Teismo teisėja.