Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Stasys Stačiokas (1993–1996, 1999–2008)

Gimė 1937 m. 1960 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, iki 1999 m. buvo Valstybinės teisės katedros vyr. dėstytojas, docentas, Teisės fakulteto prodekanas, 1973–1991 m. – Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto direktorius. Buvo Konstitucijos projekto rengimo grupės narys, Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti ekspertas. 1993–1996 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas; yra socialinių mokslų teisės krypties daktaras. 1996–1999 m. – Seimo narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas. 1999 m. vėl paskirtas Konstitucinio Teismo teisėju, šias pareigas ėjo iki 2008 m.