Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Pranas Vytautas Rasimavičius (1993–1999, †2002)

Gimė 1930 m. 1957 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, dirbo vieno iš Vilniaus miesto rajonų vykdomojo komiteto sekretoriumi, vėliau – teisėju, teismo pirmininku. 1966 m. baigęs aspirantūrą Vilniaus universitete, dirbo Teisės fakultete vyr. dėstytoju, Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros vedėju, Teisės fakulteto dekanu; buvo socialinių mokslų teisės krypties daktaras, profesorius. 1993–1999 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas. Mirė 2002 m.