En

Pranas Vytautas Rasimavičius (1993–1999, †2002)

Gimė 1930 m. 1957 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, dirbo vieno iš Vilniaus miesto rajonų vykdomojo komiteto sekretoriumi, vėliau – teisėju, teismo pirmininku. 1966 m. baigęs aspirantūrą Vilniaus universitete, dirbo Teisės fakultete vyr. dėstytoju, Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros vedėju, Teisės fakulteto dekanu; buvo socialinių mokslų teisės krypties daktaras, profesorius. 1993–1999 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas. Mirė 2002 m.