Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Juozas Žilys (1993–1999, 1993–1999 – pirmininkas)

Gimė 1942 m. 1968 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, dirbo Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Juridinio skyriaus konsultantu, vyr. konsultantu, vedėju, kartu dėstė Vilniaus universitete. 1992 m. buvo paskirtas Seimo Juridinio skyriaus vedėju. Buvo darbo grupės Konstitucijos projektui rengti vadovas. 1993–1999 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas ir pirmininkas.