Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Ryšiai su kitais teismais, universitetais ir organizacijomis

Informacija atnaujinta: 2016-06-16 14:16

Profesiniai ryšiai palaikomi su seniausiu Europoje Austrijos Respublikos Konstituciniu Teismu, didžiulį autoritetą tarp konstitucinės justicijos institucijų turinčiu Vokietijos Federaliniu Konstituciniu Teismu, kitų valstybių, kaip antai Čekijos, Kosovo, Kroatijos, Portugalijos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos ir kt., konstituciniais teismais.

Konstituciniame Teisme ne kartą lankėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo delegacijos, o Konstitucinio Teismo teisėjai yra vykę į šių teismų organizuotus renginius. 2015 m. Konstituciniame Teisme lankėsi Jungtinių Tautų Tarptautinio Teisingumo Teismo teisėjas Antônio Augusto Cançado Trindade – vienas žymiausių tarptautinės teisės profesorių, kurio indėlis į aukščiausiomis humanistinėmis vertybėmis grindžiamos tarptautinės teisės plėtojimą itin reikšmingas. Jis yra pirmasis šio teismo teisėjas, viešėjęs Lietuvoje.

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose

Konstitucinio Teismo teisėjai aktyviai dalyvauja kitų valstybių konstitucinės justicijos institucijų organizuojamose tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose, skaito pranešimus. Vienos iš jų – Armėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Venecijos komisijos Jerevane kasmet rengiamos tarptautinės konferencijos. Jų būta įvairiomis temomis: rinkimų ginčai, konstitucinis teisingumas ir socialinės valstybės formavimas, konstitucijos viršenybės principas, konstitucinio teismo nutarimų įgyvendinimas ir kt. 2014 m. teisėjai G. Mesonis ir A. Taminskas Jerevane tarptautinėje konferencijoje „Žmogaus orumo konstitucinis statusas“ perskaitė pranešimą „Žmogaus orumo konstitucinis statusas – Lietuvos atvejis“.

2014 m. Konstitucinio Teismo atstovai taip pat vyko į tarptautines konferencijas ir jose perskaitė pranešimus: liepos mėn. teisėja Danutė Jočienė Juodkalnijos tarptautinės teisės ir žmogaus teisių simpoziume „Tarptautinės teisės vaidmens stiprinant žmogaus teises tarpdisciplininė analizė“ perskaitė pranešimą „Nacionalinių teismų vaidmuo įgyvendinant Europos žmogaus teisių konvenciją“; liepos mėn. teisėja E. Baltutytė Batumyje (Gruzija) vykusioje 4-ojoje Juodosios jūros regiono konferencijoje, kurioje nagrinėtos teisės į privatumą problemos, perskaitė pranešimą „Kai kurie teisės į privatumą aspektai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“; rugsėjo mėn. Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas Kišiniove (Moldova) surengtoje konferencijoje „Konstitucinio teisingumo vaidmuo ginant teisės viešpatavimo vertybes“ perskaitė pranešimą „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vaidmuo iškilus sunkumams dėl finansų krizės“; rugsėjo mėn. teisėja D. Jočienė Skopjėje (Makedonija) vykusioje konferencijoje „Šiuolaikiniai konstitucinių teismų uždaviniai“ perskaitė pranešimą „Valdžių atskyrimo principas ir jo gynimas Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme“; spalio mėn. Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas konferencijoje Prištinoje (Kosovas) perskaitė pranešimą „Amžinosios konstitucinės nuostatos – demokratinės santvarkos ir konstitucinio tapatumo garantija“; lapkričio mėn. teisėja D. Jočienė Juodkalnijos Konstitucinio Teismo 50-mečiui skirtoje konferencijoje perskaitė pranešimą „Procesinių teisių ir garantijų apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“.

2015 metais Konstitucinio Teismo teisėjai dalyvavo šiose konferencijose ir seminaruose: sausio mėn. Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) kvietimu Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas ir teisėja D. Jočienė dalyvavo šio teismo surengtame seminare „Subsidiariumas – skirtingų pusių moneta“; gegužės mėn. teisėja D. Jočienė Izraelyje dalyvavo ir teisėjavo Vokietijos ir Izraelio studentų varžybose žmogaus teisių tematika; spalio mėn. D. Jočienė Armėnijos Konstitucinio Teismo įsteigimo ir Armėnijos Konstitucijos priėmimo 20-mečiui skirtoje konferencijoje perskaitė pranešimą „Teisminės valdžios nepriklausomumo stiprinimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“, o Kosovo Respublikos Konstitucinio Teismo surengtame seminare supažindino su Konstitucinio Teismo veiklos ir naujausių konstitucinės justicijos bylų problematika; lapkričio mėn. D. Žalimas Vašingtone (JAV) dalyvavo Federalistų asociacijos surengtame kasmetiniame teisininkų suvažiavime, kuriame diskutuota apie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos evoliucinio aiškinimo ribas, EŽTT ir nacionalinių konstitucinių teismų santykį, Europos konsensuso nustatymo ir valstybėms tenkančios vertinimo laisvės problemas; lapkričio mėn. D. Jočienė Havro universiteto (Prancūzija) surengtoje tarptautinėje konferencijoje perskaitė pranešimą „Prancūziškos bylos Europos Žmogaus Teisių Teisme: kas kam daro įtaką“; gruodžio mėn. Rygoje D. Žalimas dalyvavo konferencijoje sovietinės okupacijos žalos atlyginimo klausimu ir perskaitė pranešimą „Sovietinės okupacijos žalos atlyginimo reguliavimas Lietuvos teisėje“.

Išsamesnę informaciją apie ryšius su kitais teismais, teisėjų dalyvavimą konferencijose galite rasti metiniuose Konstitucinio Teismo veiklos pranešimuose (Konstitucinio Teismo svetainėje, skiltyje "Metiniai pranešimai").