Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

II. PRAŠYMO GRĄŽINIMAS

Informacija atnaujinta: 2016-04-19 15:08

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas grąžinamas pareiškėjui, jeigu jis arba jo priedai neatitinka šio įstatymo 66 ir 67 straipsniuose nustatytų turinio ir formos reikalavimų. Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatyti reikalavimai teismų, o 66 straipsnyje – kitų subjektų, turinčių teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą, prašymams.

Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Pastaraisiais metais pareiškėjams grąžinta apie 15 proc. gautų prašymų, o dar apie 18 proc. prašymų turėjo dalinį jų grąžinimą lėmusių trūkumų. Beveik visi šie prašymai (jų dalys) pareiškėjams grąžinti dėl to, kad pareiškėjai nepateikė teisinių argumentų arba jie buvo nepakankami pareiškėjo abejonėms pagrįsti.