Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

● Atsisakymas nagrinėti prašymą, jeigu Konstitucinis Teismas yra pradėjęs nagrinėti bylą dėl to paties dalyko (Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 4 punktas)

Informacija atnaujinta: 2016-04-19 14:38

Konstitucinis Teismas nenagrinėja prašymų, gautų jam jau pradėjus nagrinėti bylą dėl to paties dalyko, t. y. jau įvykus teismo posėdžiui, kuriame pradėta nagrinėti byla dėl to paties teisės akto (tų pačių jo nuostatų) atitikties Konstitucijai (kitiems aukštesnės galios teisės aktams).

Šiuo pagrindu Konstitucinis Teismas 2009 m. birželio 4 d., 2012 m. gegužės 30 d. sprendimais atsisakė nagrinėti teismų prašymus, kuriuos gavo jau pradėjęs nagrinėti atitinkamas bylas dėl tų pačių Baudžiamojo kodekso nuostatų konstitucingumo.