Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Pateikti prašymą

Informacija atnaujinta: 2020-10-30 15:28

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“ 2.2.1 punktą, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių taikymo organizuojant darbą Konstituciniame Teisme aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 4B-25, 7 punktą, nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki atskiro pranešimo piliečiai Konstituciniame Teisme aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad į Konstitucinį Teismą atvykę asmenys nebus aptarnaujami, o pateikti individualius konstitucinius skundus ar kreiptis dėl papildomos informacijos galima tik paštu, elektroninių ryšių priemonėmis ir telefonu.

Prašymai, paklausimai ir jų priedai Konstituciniam Teismui gali būti pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą (E. pristatymas) arba naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) ADOC specifikaciją atitinkančių elektroninių dokumentų forma.

Rekomendacijas, kaip sukurti elektroninius dokumentus, atitinkančius ADOC specifikaciją, ir juos pasirašyti elektroniniu parašu, galima rasti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainėje:
https://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html

Asmenų prašymų teikimo Konstituciniam Teismui elektroninių ryšių priemonėmis paslauga e. paslaugų portale Elektroniniai valdžios vartai (www.epaslaugos.lt).

Pavyzdinė prašymo Konstituciniam Teismui forma 

Bendroji informacija teikiama telefonu (8 5) 261 3535 arba el. paštu pastas@lrkt.lt.