Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Vyksta kasmetinė Lietuvos ir Latvijos konstitucinių teismų bendradarbiavimo konferencija

2015-06-18

Birželio 18–19 d. Plateliuose vyksta tradicinė, jau keturioliktoji, Lietuvos ir Latvijos konstitucinių teismų bendradarbiavimo konferencija, kurios tema – „Europos žmogaus teisių konvencijos įtaka konstitucinio teismo jurisprudencijoje“.

„Šiemet ypatingą dėmesį skiriame demokratijos esmę sudarančioms pamatinėms žmogaus teisėms. Latviją ir Lietuvą, kaip ir kitas tikrosios demokratijos šalis, vienija bendri vertybiniai įsipareigojimai saugoti ir ginti žmogaus teises ir pagrindines laisves. Šis vertybinis bendrumas atsispindi ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos preambulės nuostatose, kurios įtvirtina bendras pažiūras ir bendras politines tradicijas, idealus, laisvių ir teisės viršenybės paveldą turinčių Europos valstybių pasiryžimą vieningomis pastangomis užtikrinti tam tikras Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje paskelbtas teises“, – sveikindamas konferencijos dalyvius kalbėjo Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas.

D. Žalimas pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstituciją, atsižvelgia į tarptautinį ir Europos kontekstą, įskaitant Europos žmogaus teisių konvenciją. Rengiant su asmens konstitucinėmis teisėmis susijusias bylas visada analizuojama Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, o nuorodos į šio teismo išaiškinimus pateikiamos daugumoje Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų, kuriuose sprendžiami asmens teisių įgyvendinimo ir apsaugos klausimai. Svarbu ir tai, kad Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas su Konvencijos ginamomis teisėmis susijusias bylas, galės kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą ir prašyti pateikti konsultacinę išvadą dėl principinio klausimo, susijusio su Konvencijoje ar jos protokoluose įtvirtintų teisių ir laisvių aiškinimu bei taikymu.

Pranešimą apie Europos žmogaus teisių konvencijos įtaką Lietuvos Konstitucinio Teismo jurisprudencijai skaitys teisėja Danutė Jočienė. Konvencijos taikymą Latvijos Konstitucinio Teismo praktikoje aptars teisėja Ineta Ziemelė (Ziemele). Lietuvos ir Latvijos konstitucinių teismų pirmininkai D. Žalimas ir Aldis Lavinis (Laviņš) pristatys svarbiausias 2014–2015 m. tirtas problemas.

Lietuvos ir Latvijos konstitucinių teismų bendradarbiavimas prasidėjo 1998 m. ir laikomas sektinu sėkmingo dvišalio bendradarbiavimo pavyzdžiu.