Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Venecijos komisija susirūpinusi iškilusia grėsme kai kurių Europos konstitucinių teismų nepriklausomumui

2016-03-17

Venecijos komisija išplatino pareiškimą, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl iškilusios grėsmės Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo, Gruzijos, Kroatijos, Slovakijos ir Turkijos konstitucinių teismų nepriklausomumui ir nepagrįsto kišimosi į jų veiklą. Šiais svarbiais klausimais taip pat bus diskutuojama kitais metais rugsėjo 10–15 d. Vilniuje vyksiančiame Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongrese.

2016 m. kovo 11–12 d. Venecijoje vykusioje 106-ojoje plenarinėje sesijoje Venecijos komisija aptarė kelis neleistino kišimosi į valstybių narių konstitucinių teismų darbą atvejus. Plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje nagrinėti Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo įstatymo pakeitimai. Venecijos komisija reiškia didžiulį susirūpinimą dėl Turkijos prezidento pareiškimų, kuriuose jis tvirtino nepaisysiąs neseniai priimto Turkijos Konstitucinio Teismo sprendimo ir net pagrasino panaikinti šį teismą. Būdama Europos Tarybos narė, Turkija privalo laikytis pagrindinių Europos Tarybos principų, t. y. užtikrinti demokratiją, žmogaus teisių apsaugą ir teisės viršenybę. Venecijos komisijos nuomone, šiais grasinimais Turkijos Konstituciniam Teismui akivaizdžiai pažeidžiami pagrindiniai Europos Tarybos principai.

Be to, remdamasi gauta informacija, Venecijos komisija nerimauja dėl delsimo skirti Slovakijos ir Kroatijos konstitucinių teismų teisėjus.

Venecijos komisija taip pat yra susirūpinusi dėl viešų Gruzijos vykdomosios valdžios reikalavimų nutraukti Konstitucinio Teismo pirmininko įgaliojimus, nes taip gali būti pakenkta šio teismo veiklai.