Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Tarptautinėje konferencijoje Rygoje Konstitucinio Teismo pirmininkas kalba apie Rusijos atsakomybės už sovietinę Baltijos šalių okupaciją teisinius pagrindus

2019-03-22

Latvijos Respublikos teisingumo ministro kvietimu Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas kovo 22 d. dalyvauja Rygoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje, kurios tema – sovietinės okupacijos žala Baltijos šalims.

Konferencijoje dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisingumo ministrai, Europos Parlamento nariai, Lietuvos ir Latvijos konstitucinių teismų pirmininkai, teisininkai ir istorikai, sovietinės okupacijos nusikaltimų tyrėjai ir žalos apskaičiavimo ekspertai. Konferencijos dalyvių pranešimuose gvildenami tarptautiniais nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo, Baltijos valstybėms sovietinės okupacijos padarytos žalos apskaičiavimo, Sovietų Sąjungos okupacijos ir nusikaltimų Baltijos šalyse pasmerkimo tarptautiniu lygmeniu klausimai.

Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas ne kartą yra pabrėžęs, kad pagal visuotinai pripažintas tarptautinės teisės normas Rusijos Federacija atsako už SSRS agresiją prieš Baltijos valstybes ir visas jos pasekmes, Sovietų Sąjungos nusikaltimai Baltijos valstybėse nusipelno panašaus įvertinimo kaip ir nacių okupacinio režimo nusikaltimai, t. y., atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, pagal tarptautinės teisės normas jie turi būti vertinami kaip neturintys senaties nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimai ar net genocidas. Tokia pozicija atsispindi ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Pasak D. Žalimo, sovietinės okupacijos žalos atlyginimas yra būtinas tarptautinės teisės viršenybei ir jos veiksmingumui įtvirtinti. Šio klausimo sprendimas gali užtrukti ilgai, bet nėra beprasmis, ypač turint omenyje, kad Vokietija po gana ilgo laiko vis dėlto sumokėjo kompensacijas nacių režimo aukoms Vidurio ir Rytų Europoje.

„Žalos apskaičiavimą galima vertinti kaip žingsnį, kuriuo siekiama įgyvendinti visiškos reparacijos  principą ir kuris rodo, kad reikalavimas atlyginti žalą tebekeliamas kaip neišspręstas santykių su Rusija klausimas. Baltijos valstybių solidarumas ir koordinuoti veiksmai, kuriais siekiama apskaičiuoti žalą ir kelti šį reikalavimą, yra viena iš išankstinių sąlygų siekiant, kad Rusijos Federacija, kaip valstybė SSRS teisių tęsėja, atsakytų už sovietinę  Baltijos valstybių okupaciją“, – sako D. Žalimas. 

Konstitucinio Teismo pirmininko D. Žalimo konferencijoje perskaitytame pranešime  „Reikalavimo atlyginti sovietinės okupacijos padarytą žalą teisiniai pagrindai“ aptariami trys pagrindiniai su sovietinės okupacijos žalos atlyginimu susiję klausimai: Rusijos atsakomybės už sovietinę okupaciją teisinis pagrindas, kompensacijos dydis ir forma, reikalavimo atlyginti žalą priimtinumas.

Baltijos šalių teisingumo ministrai 2015 m. lapkričio mėn. pasirašė deklaraciją, kuria paskelbtas siekis apskaičiuoti dėl sovietinės okupacijos patirtą žalą, reikalauti ją atlyginti ir Sovietų Sąjungos nusikaltimus įvertinti tarptautiniu mastu. Deklaracijoje teigiama, kad atėjo laikas nustatyti savo santykį su praeitimi ir mokslo patvirtintais metodais apskaičiuoti žalą, patirtą dėl Sovietų Sąjungos totalitarinio komunistinio režimo. Joje išsakytas siekis santykiuose su Rusija pabrėžti okupacijos faktą ir užsitikrinti, kad Rusijos Federacija, kaip Sovietų Sąjungos teisių tęsėja, pripažintų šį okupacijos faktą, taip pat prisiimtų atsakomybę už ją ir kompensuotų žalą. Po šios deklaracijos pasirašymo Lietuva, Latvija ir Estija padarė ženklią pažangą derindamos sovietinės okupacijos žalos apskaičiavimo metodiką. Rygoje vykstanti konferencija, kuria tęsiamas bendradarbiavimas siekiant įgyvendinti minėtoje deklaracijoje iškeltus tikslus, yra antroji. Pirmojoje, vykusioje 2015 m., Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas kalbėjo apie reikalavimo atlyginti sovietinio okupacinio režimo padarytą žalą reguliavimą Lietuvos teisėje.