Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Sveikinimas Kovo 11-osios proga

2016-03-11

Prieš 26-erius metus Lietuva susigrąžino Laisvę ir Nepriklausomybę. Pagrindinis Kovo 11-osios tikslas buvo atkurti 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenias galias. Lietuvos laisvės idėja penkis ilgus okupacijos dešimtmečius liko gyva. Lietuvių Tautos pasirinkimą gyventi laisvoje valstybėje liudijo okupacijos laikotarpiu užsienyje veikusios Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, ginkluoti ir neginkluoti pasipriešinimo okupacijai judėjimai, o galiausiai amžiną Tautos siekį gyventi laisvėje įprasmino Kovo 11-osios Aktas.

Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimas pagrįstas prieškario Lietuvos Respublikos tęstinumu. 1990 m. kovo 11-ąją susigražinome laisvę kurti demokratinę nepriklausomą Lietuvą – tokią, kokia buvo atkurta 1918 m. vasario 16 d. Per 26-erius laisvės metus padaryta didelė pažanga ir padėti tvirti demokratinės valstybės raidos pamatai. Tačiau nepamirškime, kad Laisvė, Nepriklausomybė ir Demokratija negalimos be mūsų kasdienių ir nuolatinių pastangų.

Su Laisvės diena!

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

 

Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.