Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Pareigas pradeda eiti Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė

2021-06-18

Naujoji Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė birželio 18 d. pradeda eiti pareigas. Konstitucinio Teismo pirmininką iš šio teismo teisėjų skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu.

Danutė Jočienė 1994 m. su pagyrimu (cum laude) baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1999 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje“. 1994–2003 m. buvo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentė, docentė, prodekanė. 1997–2001 m. – Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė. 1997–2001 m. stažavosi įvairiose užsienio ir tarptautinėse institucijose. 2003–2004 m. buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete. 2004–2013 m. – Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja, 2011–2013 m. – Europos Žmogaus Teisių Teismo II skyriaus pirmininko pavaduotoja. Keleto knygų ir daugelio straipsnių žmogaus teisių klausimais autorė. Yra Mykolo Romerio universiteto profesorė, socialinių mokslų teisės krypties daktarė. Konstitucinio Teismo teisėja paskirta 2014 m. kovo mėn.