Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Įvykiai

Netekome buvusio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Stasio Stačioko

2020-05-12

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad netekome iškilaus šalies teisininkų bendruomenės nario, žymaus valstybės ir visuomenės veikėjo, vieno iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėjų, buvusio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Stasio Stačioko.

Stasys Stačiokas gimė 1937 m. Alytuje. 1960 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, iki 1999 m. buvo Valstybinės teisės katedros vyr. dėstytojas, docentas, Teisės fakulteto prodekanas. 1973–1991 m. – Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto direktorius.

Stasys Stačiokas buvo aktyvus Atgimimo dalyvis, prisidėjo prie Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo. 1988–1990 m. jis buvo Vyriausybinės komisijos 1941 metų ir kai kurių kitų įvykių aplinkybėms ištirti narys. Ši Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyva sudaryta komisija tyrė 1941 m. birželio 24–25 d. Telšių rajone Rainių miške vykdytų žudynių ir kitų panašių faktų aplinkybes. 1988–1992 m. Stasys Stačiokas dalyvavo kuriant Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektą, buvo Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti ekspertas. 1990–1992 m. buvo Lietuvos valstybinių delegacijų deryboms su Rusija dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų sutarties ir kariuomenės išvedimo narys. 1996–1999 m. Stasys Stačiokas buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas.

Įsteigus Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, Stasys Stačiokas 1993–1996 m. buvo pirmosios jo sudėties teisėjas. 1999 m. jis vėl buvo paskirtas Konstitucinio Teismo teisėju, šias pareigas ėjo iki 2008 m. Baigęs kadenciją Konstituciniame Teisme, 2008–2011 m. ėjo Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nario pareigas.

Stasys Stačiokas išliks atmintyje ir dėl savo aktyvios akademinės veiklos. 1967 m. jis apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją. 1990 m. pirmasis Lietuvoje pradėjo dėstyti lyginamąją konstitucinę teisę. 2004 m. buvo Studijų kokybės vertinimo centro Tarptautinės teisės krypties studijų programų vertinimo ekspertas. Vėliau Stasys Stačiokas aktyviai dalyvavo Mykolo Romerio universiteto veikloje: 2008–2009 m. buvo universiteto plėtros prorektorius, 2009–2014 m. – universiteto Tarybos narys.

Stasys Stačiokas – kelių knygų autorius, Lietuvos ir užsienio leidiniuose yra paskelbęs per 150 mokslo darbų konstitucinės teisės, politikos mokslų, žemės teisės, teisinės sistemos reformos, teisėtyros, teisės teorijos, aplinkos apsaugos, Lietuvos konstitucinės reformos, konstitucinės priežiūros, Lietuvos teisės tradicijų, teismų sistemos, prezidento instituto, Lietuvos politinės sistemos temomis.

Stasys Stačiokas 1996 m. už nuopelnus kuriant Lietuvos teisinę sistemą ir pastangas stiprinant valstybingumą buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu ir ordino medaliu, 2003 m. – Sausio 13-osios atminimo medaliu. Taip pat turėjo Lietuvos ir kitų šalių  institucijų apdovanojimų.

Dėl nuopelnų kuriant Nepriklausomos Lietuvos teisinę sistemą ir įtvirtinant šalies valstybingumą, indėlio Lietuvos derybose su Rusija, veiklos teisės ir kitose visuomenės gyvenimo srityse Stasys Stačiokas išsiskyrė kaip asmenybė, spartinanti Lietuvos valstybės ir teisės pažangą. Jo principingumas, ištikimybė Lietuvos Respublikai, Konstitucijai ir teisei, nuolatinės pastangos rūpintis konstitucinių vertybių apsauga įkvėpė ne vieną teisininką aktyviai jas puoselėti ir sergėti.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Stasio Stačioko šeimai ir artimiesiems.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas