Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Naujas konstitucinių teismų bendradarbiavimo etapas

2015-10-28

Moldovos ir Lietuvos konstitucinių teismų iniciatyva įkurta Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija (toliau – Asociacija), kuri atvers konstitucinių teismų naujos kokybės bendradarbiavimo etapą. Asociacijos steigimo deklaraciją šią savaitę Vilniuje pasirašė Lietuvos ir trijų Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybių – Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos – konstitucinių teismų pirmininkai.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pažymėjo, kad Asociacija įkurta siekiant jau ne vienus metus sėkmingai plėtojamą konstitucinių teismų bendradarbiavimą pakelti į dar aukštesnį lygmenį, jį institucionalizuoti ir įtvirtinti, skatinti ir stiprinti šalių partnerių motyvaciją dalyvauti bendroje veikloje. Naujasis konstitucinių teismų regioninis bendradarbiavimas, tikimasi, atvers galimybes Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teisininkų bendruomenėms dar aktyviau nei iki šiol prisidėti prie demokratijos, teisės viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms stiprinimo Rytų partnerystės valstybėse, padės kilti naujoms iniciatyvoms, kurios užtikrins tvirtą ir nuoseklią paramą europinės integracijos kelią pasirinkusioms Rytų partnerėms.

„Šioms valstybėms dabar reikalinga visokeriopa parama siekiant išsaugoti jų europinį pasirinkimą ir teritorinį vientisumą. Geopolitiniai iššūkiai ir mėginimas atitolinti šias šalis nuo Europos politinės ir vertybinės erdvės rodo didelį poreikį stiprinti nepriklausomus Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinius teismus ir europinę dimensiją šių teismų veikloje“, – pasakė Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas. Be to, jis pažymėjo, kad naujasis regioninis bendradarbiavimas suteiks galimybių konstituciniams teismams veiksmingiau ir dažniau dalytis gerąja patirtimi ir sėkmingai pritaikyti ją praktikoje.

Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Alexandras Tănase pabrėžė, kad į Asociaciją įstojusias šalis vienija įsipareigojimas gerbti ir saugoti tas pačias europines demokratines vertybes, panaši istorinė praeitis ir panašios dabarties problemos, kurios ir nulėmė naujojo regioninio bendradarbiavimo atsiradimą. Jis pasakė: „Mūsų valstybės turi daug bendro. Praeityje esame susidūrę su panašiais sunkumais, ir jie leido suprasti tikrąją laisvės ir demokratijos vertę. Šiandien, susidurdami su naujomis grėsmėmis mūsų saugumui ir konstitucinėms vertybėms, išliekame vieningi. Turime tuos pačius siekius ir, esu tikras, bendrą – europinę – ateitį.“

Gruzijos Konstitucinio Teismo pirmininkas Georgas Papuašvilis pareiškė esąs įsitikęs, kad Asociacija paskatins dar intensyvesnį ir turiningesnį konstitucinių teismų dialogą. Jo teigimu, „ši asociacija reiškia kokybiškai naują mūsų teismų bendradarbiavimo etapą“.

Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininkas Jurijus Baulinas pažymėjo, kad europinės integracijos kelią pasirinkusioms šalims aktualu, svarbu ir naudinga mokytis iš tų šalių, kurios jau yra sėkmingai įgyvendinusios sudėtingas reformas teisingumo srityje.

Asociacijos steigimo deklaracijoje pabrėžiamas konstituciniams teismams tenkantis itin svarbus vaidmuo užtikrinant konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą, garantuojant, kad būtų gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės, taip pat deklaruojamas įsipareigojimas gerbti valstybių nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą.

Asociacija taip pat patvirtina partnerių apsisprendimą solidariai ir vieningai atstovauti regiono konstitucinių teismų interesams pasaulio ir Europos konstitucinės justicijos organizacijose. Primename, kad visi Asociacijai priklausantys konstituciniai teismai yra parėmę Ukrainos Konstitucinio Teismo iniciatyvą pasmerkti Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 19 d. nutarimą, kuriuo buvo atvertas kelias Ukrainos teritorijos dalies, Krymo, aneksijai.

Planuojama, kad ateityje prie Asociacijos prisijungs daugiau konstitucinės justicijos institucijų.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nuo pat savo veiklos pradžios aktyviai plėtoja bendradarbiavimą su kitų šalių konstituciniais teismais. Beveik du dešimtmečius trunkantis dvišalis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo bendradarbiavimas su Lenkijos Respublikos Konstituciniu Tribunolu ir Latvijos Respublikos Konstituciniu Teismu yra unikalus ir pasauliniu mastu pateikiamas kaip sektinas pavyzdys. Pastarųjų metų prioritetas taip pat yra bendradarbiavimas su Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių konstituciniais teismais.