Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Lietuvoje vieši Slovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo delegacija

2019-09-30

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo kvietimu Vilniuje vieši Slovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas prof. dr. Rajkas Knezas, teisėjos doc. dr. Špelca Mežnar, prof. dr. Katja Šugman Stubbs ir kancleris dr. Sebastianas Neradas.

Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas sveikindamas svečius pažymėjo, kad mūsų šalių istorija, dydis, gyventojų skaičius panašūs, todėl įdomu ir svarbu palyginti jose aktualias problemas.

„Džiaugiuosi, kad galime pasikalbėti apie teismų veiklą ir jurisprudenciją, nes jūsų patirtis mums yra labai svarbi – mūsų teismas dar tik mėnesį priima ir asmenų prašymus dėl jų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimų, o jūs tokius prašymus nagrinėjate jau daug metų. Tikiuosi, kad ir mūsų patirtis bus jums naudinga sprendžiant įvairius klausimus“, – sakė D. Žalimas.   

Slovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas prof. dr. Rajkas Knezas, dėkodamas D. Žalimui už kvietimą, pabrėžė, kad jau antras abiejų šalių konstitucinių teismų teisėjų susitikimas šiais metais rodo, kad bendradarbiavimas abipusiai naudingas, suteikia galimybių pasisemti idėjų sprendžiant bylas.      

Diskusijose Konstituciniame Teisme kalbama apie konstitucinius rinkimų ir referendumų organizavimo standartus, naujausią abiejų teismų jurisprudenciją, svečiai pristatys savo patirtį nagrinėjant individualius konstitucinius skundus.

Slovėnijos Respublikos Konstitucinį Teismą sudaro devyni teisėjai, kuriuos Respublikos Prezidento teikimu renka Slovėnijos Respublikos Valstybės Susirinkimas. Konstitucinio Teismo teisėju gali būti išrinktas kiekvienas Slovėnijos Respublikos pilietis, kuris yra teisės specialistas ir sukakęs bent 40 metų. Konstitucinio Teismo teisėjai renkami devyneriems metams ir negali būti perrenkami. Konstitucinio Teismo pirmininką trejų metų kadencijai renka teisėjai iš savo narių.

Šis pažangus, senas Europos demokratines tradicijas puoselėjantis teismas individualius konstitucinius skundus nagrinėja nuo pat įkūrimo, todėl susitikime Vilniuje bus aptariama jo įdomi ir svarbi patirtis. Slovėnijos Respublikos Konstitucinis Teismas nagrinėja individualius konstitucinius skundus dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių (Slovėnijos Respublikos Konstitucijos II skyrius „Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės“) pažeidimų, padarytų individualiais aktais.

Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas su darbo vizitu Slovėnijos Respublikoje lankėsi šių metų gegužės mėnesį.