Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstitucinis Teismas surengė iškilmingą Konstitucijos dienos minėjimą

2015-10-26

Švenčiant 23-iąsias Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo metines Vilniaus rotušėje surengtas iškilmingas Konstitucijos dienos minėjimas. Jame dalyvavo gausus būrys iškilių svečių – Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, užsienio šalių ambasadoriai, Konstitucijos kūrėjai, Seimo ir Vyriausybės nariai, Kovo 11-osios akto signatarai, Vilniaus meras, garbūs teisininkai ir akademinės bendruomenės nariai, taip pat svečiai iš užsienio – Gruzijos, Latvijos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkai, Lenkijos Konstitucinio Tribunolo atstovai.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, sveikindamas susirinkusiuosius, pažymėjo, kad 1992 m. spalio 25 d. referendume Lietuvos Tautos priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija yra ilgiausiai galiojanti ir stabiliausia Konstitucija per visą mūsų valstybės istoriją, joje pavyko ne tik sėkmingai įtvirtinti ano meto asmens ir valstybės santykius, bet ir nubrėžti ateities raidos gaires.

„Tai Konstitucija, kurios tekstas per daugiau nei du dešimtmečius išliko beveik nepasikeitęs, nors teko atlaikyti daug išbandymų ir mėginimų jos nepaisyti, keisti be jokios būtinybės. Konstitucijos stabilumas yra didelė vertybė, nes tik būdama stabili ji gali būti tvirtu visuomenės ir valstybės gyvenimo pamatu. Reikia pasidžiaugti, kad mūsų Konstitucija atitinka svarbiausius tautos ir valstybės siekius, įkūnija šiuolaikinius demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principus ir yra gyvybinga“, – kalbėjo Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Prezidentė D. Grybauskaitė savo kalboje pabrėžė, kad Konstitucija užtikrina valstybės stabilumą ir saugumą, o kiekvienam iš mūsų suteikia teisę, kartu ir pareigą ginti valstybę. „Turime užtikrinti, kad nei žodžiu, nei ginklu nebūtų kėsinamasi į pamatines vertybes – nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“, – sakė Prezidentė.

Seimo Pirmininkė L. Graužinienė atkreipė dėmesį į būtinybę siekti, kad kiekvienas pilietis žinotų, jog jo laisves ir teises visuomet gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, ir priminė, kad per ekonomikos krizę buvo priimta daug socialiai neteisingų įstatymų ir būtent Konstitucinis Teismas, stojęs į žmonių pusę, pasakė, kad žmogus yra didžiausia vertybė. „Teisininkų žodžiai „galimai prieštarauja Konstitucijai“ mums visiems turi būti kaip raudonas šviesoforo signalas. Signalas sustoti!“, – kalbėjo Seimo pirmininkė.

Ministras Pirmininkas A. Butkevičius sveikinimo kalboje teigė, kad tik išmanydami Konstituciją galime geriau suprasti, ant kokių konstitucinių vertybių pamatų pastatyta mūsų valstybė. „Mums  kiekviena  proga paminėti  Lietuvos Konstituciją  suteikia galimybę apmąstyti  ir mūsų  pilietinę valstybės kūrimo misiją, ir atsakomybę už jos ateitį“, – pasakė ministras pirmininkas.

Užsienio svečiai sveikinimo kalbose pabrėžė sėkmingą ir vaisingą konstitucinių teismų bendradarbiavimą, būtinybę mokytis vieniems iš kitų ir taip praturtinti savo patirtį, užtikrinti veiksmingesnę konstitucinių teismų veiklą.

Pagrindinė renginio pranešėja prof. dr. Hanna Suchocka perskaitė pranešimą „Vidurio ir Rytų Europos valstybių konstitucijos pasibaigus transformacijos laikotarpiui“, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. Vytautas Sinkevičius – pranešimą „Konstitucija – nuo pagrindinio įstatymo iki aukščiausiosios teisės“.