Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstitucinis Teismas pristatė metinį veiklos pranešimą

2016-03-17

Tęsdamas atvirumo ir atsakingumo visuomenei tradicijas Konstitucinis Teismas pristatė antrąjį metinį veiklos pranešimą. Susitikime su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, apygardų ir didžiųjų miestų apylinkių teismų vadovais apžvelgdamas praėjusių metų nuveiktus darbus Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas kalbėjo apie svarbiausias pernai spręstas konstitucines problemas, bendrosios kompetencijos ir administraciniams teismams aktualius prašymų priimtinumo klausimus, aptarė kitas konstitucinio teisingumo srities aktualijas.

Pristatydamas svarbiausius 2015 metų nutarimus Konstitucinio Teismo pirmininkas pažymėjo, kad pernai nagrinėtos Lietuvos energetinei nepriklausomybei reikšmingos bylos. Iš jų išskirtinas nutarimas dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto, kuriame Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad ir energetikos srityje būtina laikytis Konstitucijoje įtvirtintos Lietuvos valstybės europinės ir transatlantinės geopolitinės orientacijos, kuri neatskiriama nuo pamatinės konstitucinės vertybės – valstybės nepriklausomybės. Lygios rinkimų teisės, kaip vieno iš visuotinai pripažintų demokratinių rinkimų principų, užtikrinimui svarbus Konstitucinio Teismo nutarimas dėl vienmandačių rinkimų apygardų. Veiksmingai savivaldai itin svarbiu laikytinas Konstitucinio Teismo nutarimas dėl savivaldybių finansavimo.

D. Žalimas pažymėjo, kad pernai Konstituciniam Teismui pavyko išlaikyti spartų darbo tempą – paskelbti 35 teisės aktai, iš jų 23 aktai, kuriais pareiškėjų prašymai išnagrinėti iš esmės (22 nutarimai ir 1 sprendimas dėl Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatų išaiškinimo). Iš viso išnagrinėti 47 prašymai. Jau nebėra likę bylų pagal prašymus, gautus anksčiau nei 2014 metais, todėl planuojama, kad šiais metais bylų nagrinėjimas sutrumpės iki vienų metų.

Pasak Konstitucinio Teismo pirmininko, galima pasidžiaugti veiksmingu Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu – įgyvendinta jau pusė 2015 metais priimtų nutarimų, kuriais teisės aktai pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai.

Pernai, kaip ir kasmet, daugumą Konstituciniame Teisme gautų prašymų (75 proc.) pateikė teismai ir tai liudija, kad jie aktyviai naudojasi teise kreiptis į Konstitucinį Teismą konstitucinėms žmogaus teisėms ir laisvėms ginti.

Šalia pagrindinės veiklos – konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimo – Konstitucinis Teismas 2015 metais aktyviai plėtojo tarptautinius ryšius, nelikdamas nuošalėje nuo užsienio ir saugumo aktualijų. Plėtodamas bendradarbiavimą su Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos konstituciniais teismais ir keisdamasis gerąja patirtimi įtvirtinant pagrindines Europos teisinės tapatybės vertybes – pagarbą žmogaus teisėms, demokratiją ir teisės viršenybę, Konstitucinis Teismas prisideda prie vieno svarbiausių Lietuvos užsienio ir saugumo politikos prioritetų – pagalbos Rytų partnerystės šalims kuriant teisinę valstybę, kartu ir bendro Europos saugumo stiprinimo. Naujos kokybės bendradarbiavimo su minėtais teismais etapą atvėrė pernai įkurta Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija. Suvokdamas būtinybę ginti pamatinius tarptautinės teisės principus ir solidarizuodamasis su Ukrainos kolegomis, Konstitucinis Teismas prisijungė prie vadinamojo Batumio proceso – Ukrainos Konstitucinio Teismo iniciatyvos pasmerkti Rusijos Federacijos Konstitucinį Teismą dėl jo vaidmens vykdant agresiją prieš Ukrainą – Krymo aneksiją.

Reikšmingiausiu 2015 metų pasiekimu tarptautinio bendradarbiavimo srityje galima vadinti Konstituciniam Teismui suteiktą teisę 2017 m. rugsėjo 10–15 d. Vilniuje surengti Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresą – kas trejus metus vykstantį pasaulinį konstitucinių teismų ir kitų konstitucinės justicijos institucijų suvažiavimą, kuriame bus diskutuojama apie teisės viešpatavimą ir konstitucinį teisingumą šiuolaikiniame pasaulyje

Visą metinį Konstitucinio Teismo veiklą pranešimą galite rasti Konstitucinio Teismo svetainėje