Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstitucinis Teismas paskelbė penktąjį metinį pranešimą

2019-04-02

2018 metais į Konstitucinį Teismą kreiptasi 27 kartus, prašyta ištirti 33 skirtingų teisės aktų ar jų nuostatų atitiktį Konstitucijai ir (ar) įstatymams. Šiuos ir kitus skaičius bei visą išsamią praėjusių metų veiklos apžvalgą galima rasti Konstitucinio Teismo metiniame 2018 metų veiklos pranešime, kuris paskelbtas Teismo svetainėje.  

Kaip pabrėžia Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, tai paskutinis metinis pranešimas, kuriame dar nėra apžvelgiami piliečių kreipimaisi į šį teismą.

„Prasideda naujas veiklos etapas – Lietuvoje įtvirtinamas individualaus konstitucinio skundo institutas. Toks skundas būtinas, kad Lietuvos piliečiai galėtų visomis moderniomis europinėmis konstitucinių teisių gynimo priemonėmis savo teises ginti savo šalyje, o ne Europos institucijose“, – sako D. Žalimas.

Individualų konstitucinį skundą įtvirtinančios Konstitucijos pataisos įsigalios rugsėjo 1 d. Tikimasi, kad gegužę Seimas priims ir būtinus Konstitucinio Teismo įstatymo pakeitimus.

Metiniame 2018 metų veiklos pranešime apžvelgiama Konstitucinio Teismo jurisprudencinė veikla. Analizuojant praėjusius metus, pasak D. Žalimo, ryškėja kelios tendencijos: per pastaruosius metus gaunamų prašymų skaičius stabilizavosi; nors tradiciškai daugiausia prašymų Konstituciniam Teismui pateikia teismai, pastaraisiais metais daugėja politikų (Seimo narių grupių) kreipimųsi; ženkliai sumažėjo vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė.

„Palyginti su ankstesniais metais, padaugėjo bylų, kuriose konstatuotas tirtų teisės aktų (jų dalių) prieštaravimas Konstitucijai. Tikėtina, kad tai rodo prastėjančią šalies teisėkūros kokybę. Tai patvirtina kad ir byla, kurioje Konstitucinis Teismas pirmą kartą susidūrė su įstatymu, kurio neįmanoma įgyvendinti“, – įvadiniame metinio pranešimo žodyje pažymi D. Žalimas.

Kaip ir kasmet, praėjusiais metais Konstitucinis Teismas nagrinėjo daug bylų, susijusių su asmenų nediskriminavimu ir lygiateisiškumu įvairiose srityse. Kad Konstitucija yra piliečių lygybės, o ne privilegijų aktas, Konstituciniam Teismui teko patvirtinti byloje dėl žalą padariusių valstybės pareigūnų materialinės atsakomybės. Konstitucinis Teismas pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai visas savarankiškai dirbančias moteris, įskaitant sportininkes, diskriminavusį teisinį reguliavimą, nustatytą Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme. Kelias moterų ir neįgaliųjų diskriminacijai užkirstas išsprendus bylą dėl lygių galimybių užtikrinimo stojant į valstybės tarnybą.

„Konstitucinis Teismas 2018-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, savo jurisprudencijoje nevengė matyti tarptautinio nagrinėtų klausimų aspekto. Konstitucija, kurioje įtvirtinti teisinės valstybės, atviros pilietinės visuomenės ir vakarietiškos geopolitinės orientacijos principai, negali būti suvokiama kaip izoliuojanti šalį nuo pažangios teisinės minties, grindžiamos universaliomis demokratinėmis vertybėmis. Priešingai, Konstitucija yra atvira tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės, taip pat geriausios Europos konstitucinės praktikos įtakai“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Metiniame 2018 metų veiklos pranešime apžvelgiama ir kita Konstitucinio Teismo veikla. Minėdamas savo 25-metį, Konstitucinis Teismas visuomenei pristatė du projektus.  Pirmasis projektas – „25 Konstitucinio Teismo bylos, pakeitusios Lietuvą“ – įgyvendintas drauge su naujienų portalu 15min. Iš visų Konstitucinio Teismo per 25 metus išspręstų bylų buvo atrinktas simbolinis skaičius – 25 – ryškiausią įtaką valstybės gyvenimui turėjusių arba didžiausią rezonansą visuomenėje sukėlusių bylų ir jos pristatytos naujienų portale. Antrasis projektas – dokumentinis filmas „Konstitucinis Teismas: ketvirtis amžiaus su Konstitucija ir tauta“, jame pristatoma Konstitucinio Teismo 25 metų veikla. Filmą galima pažiūrėti Konstitucinio Teismo svetainėje.

2018 metais Konstitucinis Teismas tradiciškai buvo aktyvus ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Kaip jau tapo įprasta, daugiausia dėmesio skirta ryšiams su Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių – Sakartvelo, Moldovos ir Ukrainos – konstituciniais teismais, antrą kartą įgyvendintas dvejų metų trukmės bendradarbiavimo su  šių šalių konstituciniais teismais projektas, kuriuo siekta stiprinti jų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

Metiniame veiklos pranešime pristatomi ir 2018 metų Konstitucinio Teismo leidiniai, tarp jų knyga „Lietuvos konstitucionalizmas: ištakos, raida ir dabartis“. Joje skaitytojams glaustai nušviečiama Lietuvos konstitucionalizmo raida nuo visuotinio įstatymų kodifikavimo pradžios XVI a. – Pirmojo Lietuvos Statuto iki XXI a. galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kuri gali būti apibūdinta kaip šiuolaikiška jurisprudencinė Konstitucija, jungianti kelių šimtmečių konstitucionalizmo tradicijas su dabarties reikalavimais.

Metinio pranešimo prieduose – daug statistikos, įvairiais pjūviais atspindinčios Konstitucinio Teismo 2018 metų veiklą.

„Konstitucinis Teismas antrąjį veiklos amžiaus ketvirtį pasitinka pasirengęs naujiems iššūkiams ir svarbiems darbams. Neabejoju, kad, kaip ir iki šiol, dirbsime vadovaudamiesi tik Konstitucija ir išliksime nepriklausomi nuo jokios išorinės įtakos“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas.

Visą metinį Konstitucinio Teismo veiklos pranešimą galima rasti:

https://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2019/04/metinis-lrkt-veiklos-pranesimas-2018.pdf.