Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo veiklos 2014–2021 m. apžvalgoje – svarbiausi faktai ir skaičiai

2021-06-07

Konstituciniame Teisme 2014–2021 m. iš viso gauta daugiau nei 600 kreipimųsi (kartu su individualiais konstituciniais skundais), išnagrinėta daugiau kaip 130 konstitucinės justicijos bylų pagal daugiau kaip 190 kreipimųsi. Bylų nagrinėjimo trukmė sutrumpėjo nuo 3–4 metų 2014 m. iki vidutiniškai vienų metų 2021 m. Šiuos ir kitus duomenis galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje paskelbtoje apžvalgoje „Konstitucinis Teismas 2014–2021 m.: faktai ir skaičiai“.

Konstitucinis Teismas 2014–2021 m. toliau plėtojo tokią jurisprudenciją, kuri pelnytai gali būti laikoma oficialiosios konstitucinės doktrinos plėtros pavyzdžiu daugeliui valstybių ir daugeliu klausimų. Reikšmingiausi iš jų – Lietuvos valstybingumo pagrindų įtvirtinimas, Konstitucijos, kaip antimažoritarinio akto, sampratos plėtojimas, pagarbos žmogaus orumui skatinimas, vakarietiškos geopolitinės orientacijos įtvirtinimas, teismų ir teisėjo nepriklausomumo apsauga, žiniasklaidos laisvė ir kt.

2019 m. rugsėjo 1 d. įvyko esminis Lietuvos konstitucinės justicijos modelio pokytis – pradėjo veikti individualaus konstitucinio skundo institutas. Po dešimtmetį trukusių debatų šia tema pavyko įtvirtinti šį institutą nepareikalavus iš valstybės papildomų lėšų, t. y. neviršijus įprastų kasmetinių valstybės biudžeto asignavimų Konstituciniam Teismui.

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje Konstitucinio Teismo vienas svarbiausių prioritetų buvo  demokratijos ir teisės viršenybės sklaida. Bene geriausiai išaugusį per šiuos metus tarptautinį Konstitucinio Teismo autoritetą liudija 2017 m. Lietuvoje įvykęs pirmasis Europoje Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos kongresas. Istoriniu pasiekimu galima laikyti Ukrainos konstitucijos pataisas dėl Ukrainos europinės tapatybės ir euroatlantinės integracijos: pavyko inicijuoti tokių konstitucinių pataisų idėją ir dalyvauti ją įgyvendinant. Konstitucinis Teismas nuolat bendradarbiavo ne tik su Ukraina, bet ir su kitomis ES Rytų partnerystės šalims – Moldova, Sakartvelu. Sėkmingai įgyvendinti pirmieji tarptautinio teisminio bendradarbiavimo projektai. Nuosekliai smerkiamas Rusijos ir Baltarusijos konstitucinių teismų panaudojimas tarptautiniams nusikaltimams vykdyti, demokratijai ir žmogaus teisėms naikinti. 2015 m. Vilniuje įsteigta Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija, kuriai, be Lietuvos, priklauso Lenkijos, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos konstituciniai teismai.

Konstituciniame Teisme nuo 2014 m. įdiegta moderni vadyba, skaidrūs viešieji pirkimai, racionalus valstybės biudžeto lėšų naudojimas, optimizuota institucijos struktūra. Daug dėmesio skirta ir visuomenės informavimui: atvertos durys visiems, norintiesiems susipažinti su institucijos veikla, pradėta aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, akademine bendruomene, moksleiviais. Nuo 2014 m. Konstitucinis Teismas, net tuo metu nesant įstatymo nustatytos pareigos, pradėjo skelbti veiklos metinius pranešimus. Nuo 2016 m. vieši Konstitucinio Teismo posėdžiai transliuojami tiesiogiai internetu, o šiuolaikiškoje Konstitucinio Teismo interneto svetainėje informacija pateikiama lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis.

„Galiu drąsiai sakyti, kad Konstitucinis Teismas 2014–2021 m. pasikeitė neatpažįstamai. Šie metai atnešė naujų patirčių ir netikėtų iššūkių, buvo kupini permainų, įtampos ir susitelkimo. Konstituciniam Teismui teko patirti ir bandymų daryti jam įtaką – didžiuojuosi, kad pavyko tam atsispirti. Tikiu, kad Konstitucinio Teismo raida yra negrįžtama ir jis išliks europine, modernia, tvirtą autoritetą šalyje ir pasaulyje turinčia, visuomenės vertinama konstitucinės justicijos institucija“, – sakė Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas.

Visą apžvalgą „Konstitucinis Teismas 2014–2021 m.: faktai ir skaičiai“ galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. veiklos-ataskaita-2021.pdf (lrkt.lt).