Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo svetainėje – informacija prancūzų kalba

2020-12-23

Konstitucinio Teismo svetainėje nuo šiol galima rasti ir informaciją prancūzų kalba. Svetainės versijos lietuvių ir anglų kalbomis paraleliai buvo tobulinamos nuo pat sukūrimo. Pastaraisiais metais sustiprėjus Konstitucinio Teismo tarptautiniam autoritetui, atsirado poreikis pateikti informaciją ir kitomis užsienio kalbomis.

Svetainės versijoje prancūzų kalba dedama visa svarbiausia informacija apie Konstitucinį Teismą, be kita ko, jo kompetenciją, teisėjus, veiklos istoriją, tarptautinį bendradarbiavimą, Konstitucinio Teismo nutarimų, priimtų nuo 2017 metų, santraukos. Be Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo įstatymo, šioje svetainėje taip pat skelbiami Lietuvos valstybės pamatiniai konstituciniai aktai – Lietuvos Nepriklausomybės aktai.

Įgyvendindamas konstitucinius Lietuvos užsienio politikos tikslus, Konstitucinis Teismas aktyviai plėtoja tarptautinius ryšius. Konstitucinis Teismas yra dviejų konstitucinės justicijos institucijas vienijančių tarptautinių organizacijų – Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos ir Europos konstitucinių teismų konferencijos – tikrasis narys, Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos steigimo iniciatorius ir narys, aktyviai bendradarbiauja su Europos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija). Tarp šių organizacijų veiklos tikslų – dalijimasis patirtimi su kitų šalių konstituciniais teismais. Todėl labai svarbu, kad informacija apie Konstitucinio Teismo veiklą būtų pasiekiama skaitytojams iš įvairių šalių.

Konstitucinio Teismo svetainės prancūzų kalba adresas https://www.lrkt.lt/fr.