Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo svetainėje – atnaujinta prašymų priimtinumo apžvalga

2020-12-21

Konstitucinis Teismas savo svetainėje paskelbė atnaujintą Konstituciniam Teismui pateiktų prašymų ir paklausimų priimtinumo apžvalgą.

1993–2020 metais priimta nagrinėti apie 73 proc. visų Konstituciniame Teisme gautų kreipimųsi, tačiau pastaraisiais metais priimtų kreipimųsi dalis mažėja. Todėl labai svarbu, kad prieš teikdami prašymą ar paklausimą pareiškėjai turėtų galimybę įvertinti, ar įžvelgia ir iškelia svarbias konstitucines problemas, ar prašymai ir paklausimai atitinka jiems keliamus reikalavimus, ar pateikiami argumentai yra aiškūs ir įtikinami. 

Prašymų priimtinumo  apžvalga siekiama atkreipti pareiškėjų (Seimo, Vyriausybės, Respublikos Prezidento, teismų ir Seimo narių grupių, taip pat subjektų, turinčių teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl jo baigiamųjų aktų išaiškinimo) dėmesį į reikalavimus jų prašymams ir paklausimams ir būdingus gaunamų kreipimųsi trūkumus. Šioje apžvalgoje susistemintai, pateikiant naujausius pavyzdžius ir nuorodas į konkrečius Konstitucinio Teismo sprendimus aiškinama, dėl kokių priežasčių ar trūkumų prašymai ir paklausimai nebuvo priimti nagrinėti Konstituciniame Teisme. Ši apžvalga taip pat aktuali individualius konstitucinius skundus teikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, nes joje aptariama, ką turi žinoti asmenys, teikiantys prašymus ištirti teisės aktų konstitucingumą.

Atnaujintą priimtinumo apžvalgą galima rasti paspaudus nuorodą https://www.lrkt.lt/lt/prasymai/prasymu-priimtinumo-apzvalga-new/1769 arba Konstitucinio Teismo svetainės www.lrkt.lt skyrelyje Prašymai/Prašymų priimtinumo apžvalga.