Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstitucinio Teismo reglamente detalizuota individualaus konstitucinio skundo pateikimo tvarka

2019-09-09

Konstitucinio Teismo sprendimu patvirtintame atnaujintame Konstitucinio Teismo reglamente (toliau – Reglamentas) detalizuota, kaip Konstituciniam Teismui teikiami asmenų prašymai ir kokia yra jų nagrinėjimo tvarka.

Kadangi asmenys prašymus ir jų priedus Konstituciniam Teismui gali pateikti ne tik raštu, bet ir elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, Reglamente nustatyti du kreipimosi elektroninių ryšių priemonėmis būdai: per E. pristatymą, prašymą pasirašant pažangiuoju parašu, kuris leidžia identifikuoti pareiškėją, arba per VIISP platformą (elektroninius valdžios vartus). Šiais būdais kreiptis į Konstitucinį Teismą gali ir institucijos, bet svarbiausia atkreipti dėmesį į tai, kad kitomis elektroninių ryšių priemonėmis pateikti prašymai ar paklausimai nebus laikomi pateiktais tinkamai, t. y. nebus registruojami Konstituciniame Teisme (pavyzdžiui, teismo elektroninio pašto adresu atsiųstas prašymas, per E. pristatymą atsiųstas prašymas, pasirašytas ne kvalifikuotu, o kitokiu pažangiuoju parašu, pvz., jungiantis per banką, ir nepateiktas kaip specifikacija ADOC, ir kt.). Anoniminiai prašymai Konstituciniame Teisme registruojami nebus.

Reglamente taip pat nustatyti terminai, per kuriuos bus įvertintas asmenų prašymų priimtinumas, numatyta galimybė asmenims skirti laiko prašymo trūkumams pašalinti, detalizuota prašymų registravimo tvarka. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymą bylos Konstituciniame Teisme paprastai nagrinėjamos eilės tvarka. Reglamente sukonkretinta, kad bylos pagal individualius konstitucinius skundus bus nagrinėjamos pagal prašymo registravimo laiką ir registracijos numerį atskirame registre.   

„Tai užtikrins, kad asmenų prašymai galės būti pradėti nagrinėti anksčiau, nelaukiant,  kol bus išspręstos visos neišnagrinėtos bylos. Todėl žmonės neturėtų baimintis, kad jų prašymų nagrinėjimas užtruks. Šiuo metu bylos nagrinėjimas užtrunka vidutiniškai kiek mažiau nei metus, todėl tikėtina, kad nustatyta tvarka leis asmenų prašymus išnagrinėti dar greičiau“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas.

Konstituciniame Teisme bylos paprastai nagrinėjamos eilės tvarka, tačiau Reglamente nustatyta galimybė ir paankstinti asmenų prašymų nagrinėjimą. Tokį sprendimą Konstitucinis Teismas gali priimti išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, bylose, kuriose greitu metu nepriėmus sprendimų galėtų būti negrįžtamai pažeistos pareiškėjo teisės, kaip antai bylose, susijusiose su vaikų teisėmis, jų gyvenamosios vietos nustatymo, išsiuntimo iš šalies klausimais ar pan.

 „Vis sulaukiame klausimų, ar asmenys dalyvaus Konstitucinio Teismo posėdžiuose. Noriu atkreipti dėmesį, kad Konstituciniame Teisme, kaip ir kituose aukščiausiosios instancijos teismuose, bylos paprastai nagrinėjamos rašytine tvarka. Tačiau Reglamente numatyta galimybė, jeigu Konstitucinis Teismas manytų, kad asmenims tiesiogiai dalyvaujant galėtų būti suteikta papildomos informacijos, rengti ir žodinius posėdžius. Tokiu atveju į posėdį būtų kviečiami prašymą pateikę asmenys ar jų atstovai. Noriu atkreipti dėmesį, kad jei prašymas Konstituciniam Teismui bus pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, tai ir šaukimai ar kiti procesiniai dokumentai asmenims bus siunčiami tuo pačiu būdu“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas.

Reglamente, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus, nustatyta, kad paprastai asmens vardas ir pavardė neviešinami ir skelbiami nuasmeninta forma (asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, neskelbiamas asmens kodas ir t. t.). Išimtis gali būti daroma, jei nagrinėjama pakankamai žinomų asmenų rezonansinė byla.

Primename, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. Konstituciniame Teisme priimami individualūs konstituciniai skundai. Tai reiškia, kad į Konstitucinį Teismą gali kreiptis kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, manantis, jog Konstitucijai prieštarauja įstatymai, Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas pažeidė jo konstitucines teises ar laisves, ir išnaudojęs visas teisinės gynybos priemones.