Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo sveikinimas

2021-02-15

Vasario 16-oji – bene svarbiausia Lietuvos Nepriklausomybei ir Konstitucijai diena. Būtent šią dieną 1918 ir 1949 metais buvo priimti du iš trijų Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių aktų – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas, kuris yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas, ir  Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija, išreiškusi Tautos valią atkurti Lietuvos valstybės Nepriklausomybę jos tęstinumo pagrindu. Šie dokumentai tapo pagrindu atkurti Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktu „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“.

Taigi Vasario 16-oji rodo, kad kova dėl Laisvės nesibaigia ją iškovojus. Ji tęsiasi kasdien – įveikiant vis naujus iššūkius, atremiant išorės grėsmes ar ieškant geriausių valstybei sprendimų. Šiai kovai būtina ištikimybė ir pasiaukojimas savo šaliai, stiprybė ir išmintis, tarpusavio supratimas ir pagarba.

Tegu ši diena primena, kad nuo mūsų sprendimų, siekių ir nuoseklaus darbo priklauso Nepriklausomos Lietuvos ateitis ir kiekvieno jos piliečio gerovė!

Dainius Žalimas
Konstitucinio Teismo pirmininkas