Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo sveikinimas Valstybės dienos proga

2015-07-06

Brangūs Lietuvos žmonės,

šiandien, liepos 6-ąją, minime ypatingą datą – mūsų Valstybės įkūrimo dieną. Šią reikšmingą dieną prisiminkime Konstitucijos preambulėje įrašytus žodžius apie Lietuvių Tautą. Esame Tauta, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos statutais ir konstitucijomis, šimtmečius atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnijanti prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Prisiminkime ir tai, kad Lietuvos valstybėje yra stipri tolerancijos ir pliuralizmo tradicija, Lietuva buvo ir yra gimtieji namai daugelio tautybių ir tikybų bendrapiliečiams.

Pagal Konstituciją Lietuvos valstybė yra bendras Tautos – visų Lietuvos piliečių gėris. Šiuolaikinės Lietuvos valstybės pamatą sudaro tarpusavyje neatskiriamai susijusios konstitucinės vertybės – Nepriklausomybė, Demokratija ir Respublika. Mūsų valstybės tapatybė taip pat neatskiriama nuo jos narystės Europos Sąjungoje ir NATO.

Ginkime ir stiprinkime europinės teisinės valstybės pagrindus!

Su Valstybės diena!