Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo sveikinimas Gegužės 3-iosios Konstitucijos 230-ųjų metinių proga

2021-05-02

Abiejų Tautų Respublikos 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos 230-ąsias metines švenčiame kaip Lietuvos valstybės pirmosios Konstitucijos dieną. Pabrėžiu, kad tai buvo ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos Konstitucija. Lietuvoje ši Konstitucija sulaukė net didesnio pritarimo negu Lenkijoje. Nepamirškime, kad Gegužės 3-iosios Konstitucijos sudedamąja dalimi tapęs  Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimas įtvirtino Lietuvos ir Lenkijos lygiateisiškumą.

Gegužės 3-iosios Konstitucija yra pirmoji moderni rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje po 1787 metų JAV Konstitucijos. Ir nors Gegužės 3-iosios Konstitucijos likimas tragiškas, – ji galiojo vos 14 mėnesių, – tačiau istorija jau įvertino jos, kaip padėjusios pamatus tolesniam  konstitucionalizmo  įtvirtinimui  pasaulyje, svarbą.

Šiame kontekste norisi prisiminti JAV politikės, pirmosios juodaodės moters JAV Kongrese  Shirley Chisholm žodžius: „Negalite siekti pažangos stovėdami nuošalyje, verkšlendami ir skųsdamiesi. Žengiate pirmyn tik įgyvendindami naujas idėjas.“

Tie, kurių pastangomis buvo priimta Abiejų Tautų Respublikos 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija, nestovėjo nuošalyje, jie nepristigo drąsos siekti pažangos savo šalyje ir pasipriešinti svetimųjų despotijai. Todėl šiandien anuomet negirdėtos sąvokos – konstitucinė demokratija, tautos suverenitetas, valstybės nepriklausomybė ir teritorijos vientisumas, piliečių laisvė ir lygiateisiškumas, valdžių padalijimas ir nepriklausomi teismai – jau yra ne tik galiojančių Lietuvos ir Lenkijos konstitucijų pagrindas, bet ir Europos konstitucinio paveldo dalis.

Švęsdami Gegužės 3-iosios Konstitucijos 230-ąsias metines, prisiminkime, kad tik drąsa, asmeninė atsakomybė ir ryžtas siekti tikslo skatina visuomenės pažangą, padeda žvelgti pirmyn įgyvendinant naujas idėjas ir kartu mokantis iš praeities nesėkmių.

Dainius Žalimas
Konstitucinio Teismo pirmininkas