Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas su Lenkijos Konstitucinio Tribunolo pirmininke kalbėjosi apie bendradarbiavimo plėtrą

2019-05-02

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas susitiko su Vilniuje viešėjusia Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo pirmininke Julija Przyłębska. Viešnia dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose surengtoje bendroje Lietuvos ir Lenkijos diskusijoje „1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija: reikšmė ir pamokos Europai“.

Susitikimo metu D. Žalimas pabrėžė tikįs, kad Gegužės 3-iosios Konstitucija ir toliau vienys Lietuvą ir Lenkiją bei skatins pamiršti praeities nesutarimus siekiant bendrų tikslų – laisvės, žmogaus teisių ir teisės viršenybės. Taip pat buvo kalbėta apie abiejų šalių konstitucinių teismų bendradarbiavimą plėtojant  Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos veiklą (angl. Association of Constitutional Justice of the Countries of the Baltic and Black Sea Regions; toliau – BBCJ), Batumio iniciatyvą, kurios esmė – pasmerkti Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 19 d. dprendimą, atvėrusį kelią Ukrainos teritorijos dalies – Krymo – aneksijai.

Ši asociacija Lietuvos ir Moldovos konstitucinių teismų iniciatyva įkurta 2015 m. spalio 26 d. Vilniuje Gruzijos (Sakartvelo), Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkams pasirašius BBCJ steigimo deklaraciją. 2018 m. prie BBCJ prisijungė Lenkijos Respublikos Konstitucinis Tribunolas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2019 m. pirmininkauja BBCJ.

Pasak D. Žalimo, kai kurių BBCJ narių konstituciniai teismai pastaraisiais metais susiduria su reikšmingais iššūkiais. „Teisės viršenybės tradiciją suprasdami kaip neatskiriamą nuo laisvės – tiek žmonių, tiek tautos – idėjos, mes steigėme šią asociaciją siekdami kartu įveikti vis dar pasitaikančius bandymus daryti įtaką įvairių šalių konstituciniams teismams, apsisaugoti nuo kitų grėsmių. Todėl BBCJ veikla buvo ir viena iš svarbiausių šio mūsų susitikimo temų“, – sakė Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas.

Susitikime taip pat dalyvavo Lenkijos Respublikos ambasadorė Lietuvoje Urszula Doroszewska, Konstitucinio Teismo teisėjai, Lenkijos Respublikos valstybės tribunolo teisėjas prof. Czesławas P. Kłakas.