Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas palaikė Ukrainos Konstitucinio Teismo iniciatyvą pasmerkti Krymo aneksiją

2016-03-17

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, dalyvaudamas Batumyje (Gruzija) vykstančiame Europos konstitucinių teismų konferencijos (EKTK) Pirmininkų susirinkimo posėdyje, parėmė Ukrainos Konstitucinio Teismo iniciatyvą aptarti ir pasmerkti Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 19 d. nutarimą, kuriuo buvo atvertas kelias Ukrainos teritorijos dalies – Krymo – aneksijai.

D. Žalimas kartu su Gruzijos, Lenkijos, Moldovos, Ukrainos, Kipro, Azerbaidžano ir kai kurių kitų Europos valstybių konstitucinių teismų pirmininkais pasirašė Bendrą pareiškimą dėl pagarbos teritoriniam vientisumui ir tarptautinei teisei įgyvendinant konstitucinį teisingumą (visą pareiškimo tekstą skaitykite čia).

Dokumente, kurį nuo šios dienos gali pasirašyti ir kiti Europos konstitucinių teismų konferencijos nariai, konstituciniai teismai raginami nelikti nuošalyje, kai yra akivaizdžiai pažeidžiami imperatyvūs teisės viršenybės reikalavimai paisyti bendrųjų teisės, taip pat pagrindinių tarptautinės teisės principų ir demokratinės konstitucinės santvarkos vertybių. Kalbėdamas EKTK Pirmininkų susirinkimo posėdyje D. Žalimas pabrėžė, kad priešingu atveju EKTK deklaruojamos pamatinės vertybės – teisės viršenybė, demokratija, pagarba žmogaus teisėms ir teismų nepriklausomumas – teliks tušti žodžiai.

Konstitucinio Teismo pirmininkas atkreipė dėmesį, kad Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimas yra beprecedentis įvykis, rodantis, kad konstitucinis teismas tapo įrankiu sunkiam tarptautinės teisės normų pažeidimui padaryti. „Tokie sprendimai, kaip neatitinkantys fundamentalaus teisės viršenybės principo reikalavimų, kelia abejonių dėl juos priėmusių teismų atitikties narystės Europos konstitucinių teismų konferencijoje reikalavimams“, – pasakė D. Žalimas.

Plačiau apie Ukrainos Konstitucinio Teismo iniciatyvą skaitykite http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/287317