Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas dalyvauja konferencijoje sovietinės okupacijos žalos atlyginimo klausimu

2015-11-05

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas dalyvauja Rygoje (Latvija) vykstančioje konferencijoje sovietinės okupacijos žalos atlyginimo klausimu. Joje perskaitytame pranešime „Reikalavimo atlyginti sovietinio okupacinio režimo padarytą žalą reguliavimas Lietuvos teisėje“ jis pabrėžė, kad valstybė, įvykdžiusi agresiją ar kitą tarptautinį nusikaltimą, neturi likti nebaudžiama, o sovietinės okupacijos žalos atlyginimo klausimas neturėtų būti pamirštas. „Pagrįsta pretenzija atlyginti sovietinės okupacijos žalą gali veikti kaip tam tikras atgrasymas nuo panašių nusikaltimų įvykdymo. Svarbu parodyti, kad agresiją ar kitą tarptautinį nusikaltimą įvykdžiusi valstybė negali išvengti atsakomybės. Pagal visuotinai pripažintas tarptautinės teisės normas turi būti taikoma atsakomybė už kiekvieną neteisėtą veiksmą, todėl SSRS agresija nusipelno tokio paties teisinio įvertinimo kaip ir kiti totalitariniai režimai. Nepamiršdami okupacinio režimo nusikaltimų ir reikalaudami prisiimti už juos atsakomybę mes parodytume, kad siekiame užtikrinti teisės viršenybę, teisingumą ir kitus principus, kuriais grindžiamas šiuolaikinis demokratinis pasaulis“, –pasakė D. Žalimas.

Pasak Konstitucinio Teismo pirmininko, reikalavimas atlyginti sovietinės okupacijos padarytą žalą leistų užtikrinti bent simbolinį ir moralinį teisingumą šio režimo aukoms, nuo okupantų nukentėjusių žmonių orumą. Be to, tai padėtų išsaugoti istorinę atmintį ir istorinę tiesą: „Reikalaudami atlyginti sovietinės okupacijos padarytą žalą ir nuolat primindami apie tarptautinius nusikaltimus, įvykdytus prieš Baltijos valstybes, mes palaikytume gyvą istorinę atmintį. O tai ypač svarbu šiuo metu, kai Rusijoje atgyja mėginimai perrašyti istoriją ar net ginčyti Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimo teisėtumą.“

D. Žalimas pažymėjo, kad atsakomybės už okupaciją ir kitus tarptautinius nusikaltimus įgyvendinimas yra nuoširdaus valstybių bendradarbiavimo prielaida, ir priminė, jog 1991 m. liepos 29 d. pasirašytos sutarties tarp Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos preambulėje įrašyta svarbi nuostata, kad, pašalinus Lietuvos suverenitetą pažeidžiančias 1940 metų aneksijos pasekmes, būtų sudarytos papildomos sąlygos valstybių ir jų žmonių tarpusavio pasitikėjimui.

Konferencijos dalyviams buvo pristatyti Lietuvos teisės aktai, kuriais reglamentuojamas sovietinio okupacinio režimo žalos atlyginimas, apibūdinti piliečių patirtos žalos skaičiavimo ypatumai.

D. Žalimas pareiškė esąs įsitikinęs, jog sovietinės okupacijos žalos atlyginimo klausimas keliamas ne beprasmiškai, ypač turint galvoje, kad Vokietija visai neseniai pradėjo mokėti kompensacijas nacių režimo aukoms Vidurio ir Rytų Europoje. Tačiau jis pažymėjo, kad susitarimui dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo pasiekti gali prireikti ne vieno dešimtmečio.

Viešėdamas Rygoje Konstitucinio Teismo pirmininkas susitiko su Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininku ir apsilankė Lietuvos Respublikos ambasadoje Latvijoje.