Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas susitiko su Baltarusijos pilietinės visuomenės lydere Sviatlana Cichanouskaja

2021-01-08

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas susitiko su Baltarusijos pilietinės visuomenės lydere Sviatlana Cichanouskaja. Susitikimo metu buvo aptarti galimi naujos Baltarusijos Konstitucijos kūrimo principai, pasidalyta Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrimo ir jos aiškinimo patirtimi.

D. Žalimas pabrėžė ypatingą konstitucinio teismo svarbą valstybės institucijų sistemoje. „Patirtis rodo, kad rengiant Konstitucijos tekstą svarbiausia susitarti dėl principų, nes jos tekstas niekada nebus idealus, ilgainiui gali išryškėti teksto spragos ar trūkumai. Konstitucinis Teismas, oficialiai aiškinantis Konstituciją, kaip tik ir reikalingas tam, kad tos spragos ar trūkumai būtų tinkamai užpildyti paisant teisės viršenybės, demokratijos ir žmogaus teisių reikalavimų. Taip Konstitucija išlieka gyvybinga, užtikrinamas jos stabilumas ir aktualumas keičiantis visuomenės gyvenimui, – pabrėžė D. Žalimas. – Tačiau svarbu, kad Konstitucijos viršenybę užtikrintų ir ją aiškintų toks konstitucinis teismas, kuris yra nepriklausomas nuo politinės valdžios ar net visuomenės nuotaikų.“

D. Žalimas supažindino su Konstitucinio Teismo įgaliojimais ir jurisprudencija, susijusia su Konstitucijos keitimo apribojimais, referendumų organizavimu ir kitais klausimais. D. Žalimas taip pat paaiškino, kad konstituciniai teismai negali turėti įgaliojimų patys inicijuoti bylas, nes tokie įgaliojimai būdingi politinėms institucijoms.

Susitikime buvo kalbama apie Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo (BRKT) veiklą ir D. Žalimo atliktą šio teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. priimtos „Konstitucinės teisinės pozicijos konstitucinei santvarkai ginti“ (toliau – Pozicija) teisinį vertinimą.

Priminsime, kad šią Poziciją po 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusių Baltarusijos Respublikos prezidento rinkimų BRKT 2020 m. rugpjūčio 25 d. priėmė savo iniciatyva. Joje šie rinkimai pripažinti laisvais, demokratiškais ir teisėtais, o Aliaksandras Lukašenka – teisėtai išrinktu Baltarusijos Respublikos prezidentu. Be to, Koordinacinės tarybos sudarymas ir veikla buvo paskelbta antikonstituciniais, dėl to jos narius imta persekioti, kai kurie iš jų šiuo metu yra suimti.

Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas, teisiniu požiūriu įvertinęs Poziciją, pažymėjo, kad BRKT, turintis saugoti konstitucinę santvarką ir Konstitucijos bei teisės viršenybę, priimdamas Poziciją pats padarė akivaizdų ir sunkų Konstitucijos ir bendrojo teisės viršenybės principo pažeidimą. Toks BRKT sprendimas liudija, kad šalyje nėra teisminės valdžios, kuri galėtų apginti konstitucinę santvarką ir žmogaus teises. D. Žalimas įvertino Baltarusijos koordinacinę tarybą kaip atstovaujamąją Baltarusijos pilietinės visuomenės instituciją, įsteigtą kaip taikios savigynos nuo autoritarinio režimo priemonę, grindžiamą Baltarusijos Konstitucijoje ir tarptautinėje teisėje įtvirtintomis asociacijų ir susirinkimų laisvėmis.

Susitikimo dalyviai pabrėžė tarptautinių sankcijų Baltarusijos teisėjams,  atsakingiems už represijas prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę, svarbą. Teisėjo vaidmuo vykdant tokias represijas yra ypatingas, nes būtent jie sankcionuoja konkrečias represines priemones prieš taikių protestų ir pilietinio pasipriešinimo diktatūrai dalyvius.

Baltarusijos pilietinės visuomenės lyderė S. Cichanouskaja padėkojo Lietuvai ir jos Konstituciniam Teismui už aktyvią paramą teisės viršenybės, demokratijos ir pagarbos žmogaus teisės siekiams jos šalyje. S. Cichanouskajos teigimu, tokia kaimyninių šalių pagalba Baltarusijos žmonėms padės įveikti sunkų kelią į laisvę.