Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas priėmė Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos priesaiką

2019-07-12

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas iškilmingame Seimo posėdyje priėmė Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos priesaiką.

Paaiškinęs Respublikos Prezidento priesaikos priėmimo tvarką, ją priėmęs ir parašu patvirtinęs, D. Žalimas  pasveikino Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą:

„Jūsų Ekscelencija Respublikos Prezidente Gitanai Nausėda, Respublikos Prezidento priesaika nėra vien formalus ar simbolinis aktas. Kiekvienas jos žodis kyla iš Konstitucijos, įpareigoja Jus vadovautis tik Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, būti ištikimam Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingam.

Respublikos Prezidento priesaikoje atsispindi pagrindinės vertybės, kurias Tauta sieja su Respublikos Prezidentu. Ši priesaika skiriasi nuo kitų svarbiausių valstybės pareigūnų priesaikų, nes tik Respublikos Prezidentas pagal Konstituciją prisiekia ypatingam subjektui, kuriam priklauso suverenitetas – Tautai.

Respublikos Prezidento priesaikos aktas yra konstituciškai reikšmingas ir dėl to, kad valstybės vadovas, duodamas priesaiką Tautai, viešai ir iškilmingai įsipareigoja veikti tik taip, kaip jį įpareigoja ši priesaika, ir jokiomis aplinkybėmis šios priesaikos nesulaužyti.

Jūsų Ekscelencija Respublikos Prezidente, linkiu sėkmingai darbuotis stiprinant Lietuvos valstybę, kaip Konstitucijoje įtvirtintą bendrą visos visuomenės gėrį – vieningą, stiprią, šiuolaikišką, žmogaus teises ir teisės viršenybę gerbiančią vakarietiškos geopolitinės orientacijos gerovės Lietuvą. Puoselėkite mūsų šalies autoritetą tarptautinėje bendruomenėje, sąžiningai tarnaukite Tėvynei, pliuralistinei demokratijai ir Lietuvos žmonių gerovei! Ištvermės ir sėkmės Jums einant atsakingas bei garbingas valstybės vadovo pareigas!“

Paskelbęs, jog „pagal Konstitucijos 82 straipsnį nuo šio momento Gitanas Nausėda įgyja visas valstybės vadovo galias ir pradeda eiti Respublikos Prezidento pareigas“, D. Žalimas perdavė Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui Respublikos Prezidento priesaikos aktą saugoti Seime.

 

LRS nuotr.