Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pasveikino naująją Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininkę

2019-05-15

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas laišku ir per asmeninį pokalbį pasveikino vakar Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininke išrinktą Natalią Šaptalą. Ji pirmininke išrinkta iš teisėjo pareigų atleidus iki tol pirmininko pareigas ėjusį Stanislavą Ševčuką.

 „Džiaugiuosi, kad Ukrainos Konstituciniam Teismui pavyko greitai ir veiksmingai išspręsti vadovavimo teismui klausimą, taip išsklaidant abejones dėl to, ar bus sudarytos prielaidos išrinktojo šalies Prezidento inauguracijai. Sveikinu žengus šį žingsnį, padėsiantį jūsų teismo veiklą padaryti skaidresnę ir efektyvesnę bei prisidėsiantį prie visuomenės ir tarptautinių partnerių pasitikėjimo teismu atkūrimo“, – kalbėdamasis telefonu su N. Šaptala pabrėžė D. Žalimas.

D. Žalimas naująją pirmininkę pasveikino savo, Konstitucinio Teismo ir Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos (BBCJ), kuriai šiemet pirmininkauja Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, vardu.

„Tikiu, kad savo veikla Jūs sustiprinsite Ukrainos Konstitucinio Teismo ryžtą ginti laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir teisės viršenybei tradicijas ir įtvirtinti šalies vakarietišką geopolitinę orientaciją. Kaip BBCJ pirmininkas, noriu išreikšti viltį, kad Jūsų išrinkimas Pirmininke padės atnaujinti mūsų teismų bendradarbiavimą BBCJ narius vienijančių tikslų ir principų dvasia, taip pat bendras iniciatyvas Europos lygmeniu“, – sveikinimo laiške teigia D. Žalimas.

Ukrainos Konstitucinio Teismo teisėjai gegužės 14 d. plenariniame posėdyje atleido S. Ševčuką iš teisėjo pareigų pagal Ukrainos Konstitucijos 149(1) straipsnio 2 dalies 3 punktą (dėl šiurkštaus drausmės pažeidimo, piktnaudžiavimo pareigomis ir deramo jų neatlikimo, nesuderinamo su teisėjo statusu). Tame pačiame posėdyje pirmininke išrinkta N. Šaptala. Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininką slaptu balsavimu renka teisėjai, būtinas ne mažiau kaip pusės visų teisėjų pritarimas.