Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas dalyvavo Europos Tarybos komisijos „Demokratija per teisę“ plenarinėje sesijoje

2019-06-28

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas dalyvavo Europos Tarybos  komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) 119-ojoje plenarinėje sesijoje. D. Žalimas dalyvavo rengiant Venecijos komisijos nuomonę dėl Moldovos Respublikos konstitucinės krizės ir supažindino, kaip mūsų šalies Konstitucinis Teismas rengiasi nagrinėti individualius konstitucinius skundus.

Venecijos komisija paskelbtoje nuomonėje dėl Moldovos konstitucinės krizės pripažino Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo birželio 7–9 d. priimtus šešis nutarimus nekorektiškais. Ji pabrėžė, kad šie nutarimai nepakankamai argumentuoti ir priimti nepaisant procedūrinių reikalavimų. D. Žalimas pateikė pasiūlymus dėl šio Venecijos komisijos dokumento, į daugumą jų buvo atsižvelgta.

Konstitucinio Teismo pirmininkas po diskusijų Venecijos komisijos plenarinėje sesijoje pasidžiaugė, kad nors konstitucinę krizę paskatinę ir paties Moldovos Konstitucinio Teismo vėliau panaikinti šeši jo nutarimai buvo pripažinti nekorektiškais, buvo konstatuota, jog tai nereiškia, kad ir kiti šio teismo nutarimai gali būti peržiūrėti.

„Tai reiškia, kad Moldovos europinė geopolitinė orientacija, ankstesniais šio teismo nutarimais įtvirtinta kaip Moldovos konstitucinės tapatybės dalis, taip pat negali būti peržiūrėta ar keistis ir Moldova pagal Konstituciją turi siekti narystės Europos Sąjungoje“, – pabrėžė D. Žalimas. Jis atkreipė dėmesį, kad tokią griežtą ir kritišką poziciją Venecijos komisija išsako labai retai. „Tačiau ir situacija nėra įprasta, nes šiuo atveju Moldovos Konstitucinis Teismas peržengė savo atsakomybės ribas“, – sakė D. Žalimas.   

Priminsime, kad konstitucinė krizė Moldovoje prasidėjo birželio pradžioje. Moldovos Parlamento rinkimų rezultatai buvo patvirtinti kovo 9-ąją. Tačiau, nė vienai partijai nelaimėjus daugumos, valdančiosios koalicijos ir Vyriausybės formavimas strigo. Artėjant Konstitucijoje Vyriausybės formavimui numatytam 3 mėnesių terminui,  politikams pavyko susitarti. Tačiau Konstitucinis Teismas birželio 7 d. pateikė paaiškinimus, kad, kitaip nei būtų įprasta tikėtis, 3 mėnesių terminas turėtų būti suprantamas kaip visais atvejais lygus 90 dienų. Tai reiškė, kad nuo kovo 9 dienos pradėtas skaičiuoti 3 mėnesių terminas Vyriausybei suformuoti turėjo baigtis ne birželio 9-ąją, o kaip tik birželio 7-ąją (t. y. šio Konstitucinio Teismo sprendimo priėmimo dieną). Konstitucinis Teismas taip pat išaiškino, kad Prezidentas tuo atveju, kai per 3 mėnesius nesudaroma Vyriausybė, turi ne tik teisę (kaip yra numatyta Konstitucijos tekste), bet ir pareigą paleisti Parlamentą. Nepaisant to, kad birželio  8 d. valdančioji koalicija buvo suformuota, Parlamento pirmininkė išrinkta, iš dalies dėl Konstitucinio Teismo tomis dienomis priimtų šešių nutarimų šalyje susidarė dvivaldystė. Konstitucinis Teismas pats birželio 15 d. šiuos šešis nutarimus panaikino, o Venecijos komisijai juos pripažinus nekorektiškais, birželio 25 d. visas Konstitucinis Teismas atsistatydino.

Išsamiau susipažinti su Venecijos komisijos nuomone dėl Moldovos konstitucinės krizės galima komisijos  tinklalapyje, žr. https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680950b36&fbclid=IwAR2ip_-zafvfK4B2FBxov7tuJCaJ9bsI5g_hp_ZJPFeS4fTnx4mDT39dm5k.

Venecijos komisijos 119-ojoje plenarinėje sesijoje D. Žalimas taip pat pristatė rugsėjo 1 d. įsigaliosiantį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių papildymo įstatymą, kuriuo kiekvienam asmeniui suteikiama teisė tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą, ir su tuo susijusius iššūkius bei pasirengimą asmenų prašymų nagrinėjimui.

Europos Tarybos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) yra Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucinės teisės klausimais, teikianti rekomendacijas valstybėms narėms, siekiančioms suderinti savo teisę ir institucijų veiklą su Europos standartais ir tarptautine patirtimi demokratijos, žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse. Ją sudaro valstybių narių deleguoti ekspertai. Pagal Venecijos komisijos reglamente numatytą sprendimų derinimo ir priėmimo mechanizmą sprendimai aptariami ir priimami plenarinėse sesijose, vykstančiose mažiausiai keturis kartus per metus.

Venecijos komisijos nuotr.