Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pareiškimas

2020-06-16

Reaguodamas į viešojoje erdvėje išsakytas dalies politikų abejones, Konstitucinis Teismas atsakingai pareiškia, kad nėra pagrindo kvestionuoti dabartinės Teismo sudėties teisėtumo.

Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi veikti nepertraukiamai. Todėl Konstitucinio Teismo įstatyme įtvirtinta, kad, nustatytu laiku nepaskyrus naujo Konstitucinio Teismo teisėjo, jo pareigas eina kadenciją baigęs teisėjas tol, kol bus paskirtas ir prisieks naujas teisėjas. Konstitucinio Teismo pirmininko įgaliojimų trukmė susieta su teisėjo įgaliojimais: Seimas Dainių Žalimą paskyrė Teismo pirmininku jo, kaip teisėjo, įgaliojimų laikui. Konstitucinio Teismo teisėjų, taip pat ir Teismo pirmininko įgaliojimai negali būti nutraukti kitaip, nei Konstitucijoje nustatytais pagrindais, šiuo atveju – pasibaigus įgaliojimams, kai prisiekia naujai paskirti teisėjai.

Dalies politikų siekis sukelti abejones Konstitucinio Teismo legitimumu sutampa su pastarojo meto Teismo sprendimais. Nepagrįstų abejonių skleidimas šiuo atveju vertintinas kaip politinis spaudimas. Konstitucinis Teismas ragina susilaikyti nuo veiksmų, kuriais keliama grėsmė konstituciniam valdžių padalijimo principui ir kėsinamasi į teismų nepriklausomumą.