Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstituciniame Teisme lankėsi Ukrainos ekspertų delegacija

2020-01-28

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas susitiko su Lietuvoje viešinčia Ukrainos ekspertų delegacija, vadovaujama Ukrainos vidaus reikalų ministro pavaduotojo Antono Geraščenkos. Ekspertai rengia Ukrainoje teritorinės gynybos įstatymą, todėl Lietuvoje ir Estijoje domisi teritorinės gynybos organizavimu ir reglamentavimu.

A. Geraščenka papasakojo, kad kalbėti apie teritorinės gynybos įstatymo būtinybę pradėta dar prieš penkerius metus, kai Rusijos agresijai pasipriešinę Ukrainos savanoriai, o ne šalies reguliariosios pajėgos sugebėjo sustabdyti priešišką kariuomenę.

„Tuometinė šalies vadovybė šios idėjos nepalaikė, tačiau dabartinis Prezidentas mano, kad reikia pasinaudoti draugiškų valstybių patirtimi“, – sakė A. Geraščenka.

Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas, pasveikinęs svečius, pabrėžė, kad, jo manymu, gynybos, arba krašto apsaugos, kaip Lietuvoje, sistema neturėtų būti atsieta nuo tarptautinių šalies įsipareigojimų.

„Lietuvos Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal Konstituciją krašto apsaugos teisinis reguliavimas turi būti nustatomas atsižvelgiant į geopolitinę situaciją ir kitus veiksnius, darančius įtaką valstybės saugumui. Taigi mūsų šalies gynybos politika plėtojama kaip NATO gynybos politikos dalis, kartu suvokiant, kad svarbu užtikrinti ir pakankamus nacionalinius teritorinės gynybos ir atgrasymo pajėgumus. Ukraina Lietuvos pavyzdžiu savo Konstitucijoje yra įtvirtinusi strateginę šalies kryptį – euroatlantinę integraciją. Todėl neabejoju, kad, formuojant gynybos politiką, turėtų būti į tai atsižvelgiama“, – sakė D. Žalimas.

Susitikimo metu taip pat daug dėmesio buvo skirta kovai su korupcija, aptarti teisinio reguliavimo, susijusio su parlamentarų neliečiamybe, skirtumai. Svečiai domėjosi teisiniu reguliavimu ir Konstitucinio Teismo jurisprudencija, susijusiais su krašto gynyba, neteisėtu praturtėjimu, naryste NATO.

Ukrainos ekspertų delegacijoje – Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos prie Ukrainos Prezidento, Gynybos ministerijos atstovai, politikos, gynybos sričių ekspertai, mokslininkai. Delegacija, Lietuvoje susitikusi su Seimo, Vyriausybės, Krašto apsaugos ministerijos atstovais, vyks į Estiją.