Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstituciniame Teisme lankėsi pirmasis šio teismo pirmininkas Juozas Žilys

2021-07-07

Konstituciniame Teisme lankėsi vienas iš šio teismo kūrėjų ir pirmasis jo pirmininkas prof. dr. Juozas Žilys. Susitikime su teisėjais ir darbuotojais J. Žilys prisiminė Konstitucinio Teismo steigimo aplinkybes, Konstitucinio Teismo įstatymo kūrimo vingrybes, pirmąsias bylas, kalbėjo apie iššūkius, su kuriais susidūrė savo darbo metais ir kurie tebėra aktualūs.

Pasak J. Žilio, idėja steigti Konstitucinį Teismą buvo pradėta svarstyti dar 1988 metais.

„Buvo aišku, kad ateities pilietinė visuomenė ir teisingumas Lietuvoje neįmanomi be Konstitucinio Teismo. Šiandien vaizdingai galiu pasakyti, kad Konstitucinis Teismas milžiniškam politikos ir teisės okeane visada bus vienišas, dažnai mėtomas, keis bures tam, kad išlaikytų kursą. Neatsitiktinai dar kuriant Konstitucinį Teismą vienas iš visus jaudinusių klausimų buvo – kaip apsaugoti šį teismą nuo politinių vėjų. Šis klausimas, neabejotinai, išliks aktualus visada, ir į jį atsakymą rasti turi kiekvienas teisėjas ir pats pirmininkas. Svarbu, kad konkreti konstitucinės justicijos byla būtų sprendžiama kolektyviai, kad atsakymų į bylose iškylančius klausimus būtų ieškoma tik diskusijose, kurios, prisipažinsiu, buvo karštos nuo pat pirmos dienos. Todėl labai svarbu teisėjams bendrauti ne tik formaliai, bet ir asmeniškai, nes tai būtina siekiant bendro Konstitucijos šiam teismui patikėto tikslo – ieškoti tos absoliučios ar santykinės tiesos konstitucinės justicijos bylose“, – sakė J. Žilys.  

Konstitucinio Teismo pirmininkė prof. dr. Danutė Jočienė pabrėžė, kad Konstitucinio Teismo darbas yra ir turi būti kolegialus, jame turi būti gerbiama kiekviena nuomonė, vyrauti pagarba kiekvienam teisėjui ar teismo darbuotojui, gerbiamas kiekvieno profesionalumas. Pasak pirmininkės, viena vertus, oficialiosios konstitucinės doktrinos formavimas yra laipsniškas ir nuoseklus procesas, kuriame gerbiama praeitis, tai, kas buvo sukurta iki šių dienų. Kita vertus, Konstitucija turi būti aiškinama dinamiškai, atsižvelgiant į visuomenėje įvykusius pokyčius ir šių dienų realijas. Todėl dabartiniams Konstitucinio Teismo teisėjams yra itin svarbi ir kadencijas baigusių pirmininkų bei teisėjų patirtis.

„Man ypač svarbi pagarba praeičiai, Konstitucinio Teismo pirmieji žingsniai, kolegų sukaupta patirtis, galinti padėti mums šiandieniniame darbe. Todėl negalime pamiršti to, kas sukurta iki mūsų, ir todėl stengsiuosi, kad tokie susitikimai su buvusiais kolegomis Konstituciniame Teisme taptų gražia tradicija“, – sakė D. Jočienė.

Susitikime dalyvavusi buvusi Konstitucinio Teismo pirmininko sekretoriato vedėja Lolita Raudienė prisiminė pirmuosius Konstitucinio Teismo darbuotojus, bendradarbiavimo su kitų šalių konstituciniais teismais ir Europos Tarybos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) pradžią.