Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Audito Rūmų vadovaujama ekspertų grupė

2019-06-05

Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Audito Rūmų (EAR) vadovaujama ekspertų iš EAR, Jungtinės Karalystės ir Lenkijos aukščiausiųjų audito institucijų grupė,  birželio 3–7 dienomis atliekanti Valstybės kontrolės ekspertinį vertinimą.

Susitikime dalyvavo Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys, EAR generalinio sekretoriaus kabineto vadovas Alfonso de la Fuente Garrigosa, EAR nario kabineto atašė Stephanie Girard.

Ekspertų teigimu, jų atliekamo ekspertinio vertinimo tikslas – nustatyti potencialias grėsmes nepriklausomai Valstybės kontrolės, kaip aukščiausiosios audito institucijos,  veiklai, visų pirma jos teisiniam ir finansiniam nepriklausomumui. A. de la Fuente Garrigosa teigė, jog „būtina, kad Valstybės kontrolės nepriklausomumas būtų garantuojamas visomis teisinėmis priemonėmis, nekeltų visuomenei jokių abejonių. Priešingu atveju mažėja piliečių pasitikėjimas ne tik aukščiausiąja audito institucija, bet ir visa valstybe“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas pažymėjo, kad Teismas savo doktrinoje ne kartą yra konstatavęs, jog konstitucinė Valstybės kontrolės paskirtis, konstituciniai teisinės valstybės ir valdžių padalijimo principai suponuoja konstitucinį reikalavimą Valstybės kontrolei iš Konstitucijos kylančius savo įgaliojimus vykdyti nepriklausomai nuo kitų valstybės institucijų, be kita ko, nuo Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės.

„Nutarimuose aiškiai pasakyta, kad nors Valstybės kontrolė yra atskaitinga Seimui, tai nereiškia, jog Seimas gali perimti konstitucinius Valstybės kontrolės įgaliojimus ar kaip nors kitaip įsiterpti į jų įgyvendinimą“, – sakė D. Žalimas. Jis svečiams taip pat pristatė Konstitucinio Teismo veiklą, su Valstybės kontrolės veikla susijusius nutarimus.

Konstituciniam Teismui susitikime taip pat atstovavo kanclerė Ingrida Danėlienė, Išteklių valdymo skyriaus vedėja Agnė Pakalnienė, Valstybės kontrolei – valstybės kontrolieriaus vyr. patarėjas Aurimas Miškinis, Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento vyr. patarėja Audronė Vaitkevičiūtė.

Vizito metu vertinami atsirinkti 2018 metais ir 2019 metų pradžioje Valstybės kontrolės atlikti veiklos, finansų ir atitikties auditai, ekspertai susitinka Valstybės kontrolės audito grupėmis, audito kokybės užtikrinimo, teisės, vidaus audito, komunikacijos specialistais ir vadovybe.

Šio savanoriško Valstybės kontrolės vertinimo tikslas – nustatyti, ar institucijos auditai atitinka tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, ir pateikti rekomendacijas dėl institucijos veiklos ir audito proceso tobulinimo. Vertinimą numatyta atlikti per 2019 metus, o ataskaitą ir rekomendacijas pateikti metų pabaigoje.