Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Konstituciniame Teisme asmenys laikinai bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu

2020-03-13

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus, priimtus siekiant užkirsti kelią koronaviruso (COVID-19) plitimui, vadovaujantis Konstitucinio Teismo ir Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymais, nuo 2020 m. kovo 13 d. iki atskiro pranešimo piliečiai Konstituciniame Teisme bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad į Konstitucinį Teismą atvykę asmenys nebus aptarnaujami, o pateikti individualius konstitucinius skundus ar kreiptis dėl papildomos informacijos bus galima tik paštu, elektroninių ryšių priemonėmis ir telefonu.

Primename, kad Konstituciniam Teismui individualus konstitucinis skundas ir jo priedai gali būti pateikiami registruotu paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma. Jeigu skundas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pateikiamas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą (E. pristatymas) arba naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) ADOC specifikaciją atitinkančių elektroninių dokumentų forma.

Individualus konstitucinis skundas, pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, turi būti pasirašytas individualų konstitucinį skundą teikiančio asmens ar jo atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kaip sukurti elektroninius dokumentus, atitinkančius ADOC specifikaciją, ir juos pasirašyti elektroniniu parašu, galima rasti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainėje, žr. https://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html.

Kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (pvz., elektroniniu paštu) Konstituciniam Teismui pateikti individualūs konstituciniai skundai laikomi nepasirašytais.

Išsamią informaciją apie individualų konstitucinį skundą ir pavyzdinę prašymo Konstituciniam Teismui formą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt. Bendroji informacija teikiama telefonu (8 5) 261 3535 arba el. paštu pastas@lrkt.lt.