Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Išleistas naujas Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ numeris

2019-03-28

Išleistas Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ 2018 metų trečias ir ketvirtas numeris (jungtinis). Jame pateikiama informacija apie Konstitucinio Teismo baigiamuosius aktus, Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą, prašymų ir paklausimų priimtinumą.

Biuletenyje galima rasti pirmą kartą parengtą Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) ataskaitą dėl konstitucinių teismų atskirųjų nuomonių, priimtą 2018 m. gruodžio mėn. Venecijos komisijos 117-ojoje plenarinėje sesijoje. Išvadoje aptarus atskirųjų nuomonių pranašumus ir trūkumus, atskirąsias nuomones reglamentuojančias taisykles, pateikiamos bendrosios rekomendacijos valstybėms narėms. Jose teigiama, kad pateikti atskirąją nuomonę turėtų būti teisėjo teisė, o ne pareiga, ji turi būti pateikta prieš priimant sprendimą ir nepriklausomai nuo turinio turi būti skelbiama viešai kartu su daugumos sprendimu. Ataskaita biuletenyje spausdinama lietuvių kalba.

Šiame biuletenio numeryje taip pat spausdinamas Sakartvelo Konstitucinio Teismo pirmininko Zazos Tavadzės pranešimas „Individualaus skundo vaidmuo ginant konstitucines teises ir laisves Sakartvele“, galima rasti Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininko Stanislavo Ševčuko pranešimą „Konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimas Ukrainos euroatlantinės krypties kontekste“ ir Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinio universiteto Tarptautinių santykių instituto Tarptautinės teisės katedros profesorės Olgos Butkevych mokslinį straipsnį „Konstitucinių nuostatų ir valstybės tarptautinių įsipareigojimų prieštara: Ukrainos patirtis“ (tekstai anglų kalba).

Kaip įprasta, biuletenyje skelbiamos užsienio šalių ir tarptautinių teismų aktų santraukos, apžvelgiami Konstitucinio Teismo gyvenimo įvykiai, naujausia literatūra, gauta Konstitucinio Teismo bibliotekoje. 

Konstitucinio Teismo biuletenis „Konstitucinė jurisprudencija“ leidžiamas keturis kartus per metus siekiant supažindinti visuomenę su naujausiais Konstitucinio Teismo baigiamaisiais dokumentais. Jame taip pat spausdinami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos konstitucinės justicijos problemos, įvairiose konferencijose teisėjų perskaityti pranešimai, Konstituciniam Teismui aktualūs užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, tarptautinių teismų sprendimai arba jų santraukos.

Konstitucinio Teismo biuletenį „Konstitucinė jurisprudencija“ galima įsigyti Teisme arba internetiniuose knygynuose.