Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Išėjo naujas Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ numeris

2016-04-07

Konstitucinis Teismas išleido ketvirtąjį 2015 m. biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ numerį. Jame spausdinami pernai spalio–gruodžio mėn. priimti Konstitucinio Teismo nutarimai, pateikiama informacija apie jo nutarimų, kuriais teisės aktai (ar jų dalys) pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai (ir (ar) įstatymams), įgyvendinimą ir apie Konstituciniam Teismui pateiktų prašymų ir paklausimų priimtinumą. Biuletenyje skelbiamas Konstitucinio Teismo teisėjos dr. Danutės Jočienės mokslinis straipsnis „Procesinių teisių ir garantijų apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“. Skaitytojai taip pat ras prof. dr. Hannos Suchockos pranešimą „Naujosios Konstitucijos ir jų keitimo procesas Vidurio ir Rytų Europos valstybėse pasibaigus transformacijos laikotarpiui (Venecijos komisijos veiklos požiūriu)“, prof. dr. Vytauto Sinkevičiaus pranešimą „Konstitucija: nuo pagrindinio įstatymo iki aukščiausiosios teisės“, Konstitucinio Teismo pirmininko prof. dr. Dainiaus Žalimo pranešimą „Konstitucinio Teismo galios: plėsti negalima riboti“ ir buvusio Konstitucinio Teismo teisėjo dr. Stasio Stačioko pranešimą „Kas apgins teismus ir teisėjus“. Biuletenyje apžvelgiama Venecijos komisijos – Europos Tarybos patariamosios institucijos konstitucionalizmo klausimais veikla 2015 m. spalio–gruodžio mėn., taip pat Konstitucinio Teismo veikla paskutinį praėjusių metų ketvirtį, pateikiama informacija apie naujausią konstitucinės teisės literatūrą, gautą Konstitucinio Teismo bibliotekoje.

Konstitucinio Teismo biuletenis „Konstitucinė jurisprudencija“ leidžiamas keturis kartus per metus siekiant supažindinti visuomenę su naujausiais Konstitucinio Teismo nutarimais, išvadomis ir sprendimais dėl Konstitucinio Teismo aktų išaiškinimo ir bylų nutraukimo. Jame taip pat spausdinami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos konstitucinės justicijos problemos, įvairiose konferencijose teisėjų perskaityti pranešimai, teisės knygų recenzijos, Konstituciniam Teismui aktualūs užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, tarptautinių teismų sprendimai arba jų santraukos.