Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Įvykiai

Informacija apie atsisveikinimą su Stasiu Stačioku

2020-05-14

Buvusio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Stasio Stačioko laidotuvių ceremonija vyks gegužės 16 d., šeštadienį, Vilniuje.

Pareikšti paskutinę pagarbą velioniui bus galima Šv. Jonų bažnyčios centrinėje navoje nuo 10 val. (Šv. Jono g. 12, Vilniaus universitetas).

15 val. šv. Mišių auka.

16 val. velionio palaikai su urna išlydimi palaidoti Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.

Velionio šeimos prašymu kviestume atsisveikinimui skirti du baltus gėlių žiedus. Laidotuvių dalyvių prašoma laikytis nustatytų karantino asmens higienos prevencijos taisyklių.