Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Įvykiai

Dainius Žalimas: Venecijos komisijos rekomendacijos – vienas svarbiausių oficialiosios konstitucinės doktrinos plėtros šaltinių

2020-05-13

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pasveikino Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) pirmininką Gianni Buquicchio ir šios komisijos narius jos 30-mečio proga.

Venecijos komisija yra Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucinės teisės klausimais, teikianti rekomendacijas valstybėms narėms, siekiančioms suderinti savo teisę ir institucijų veiklą su Europos standartais ir tarptautine patirtimi demokratijos, žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse. Ji buvo įkurta 1990 m. gegužės 10 d. siekiant suteikti konstitucinę pagalbą pasikeitus politinei situacijai Vidurio ir Rytų Europoje. Venecijos komisiją sudaro ekspertai, kuriuos deleguoja valstybės narės. Taikant Venecijos komisijos reglamente numatytą sprendimų derinimo ir priėmimo mechanizmą, sprendimai aptariami ir priimami plenarinėse sesijose, vykstančiose mažiausiai keturis kartus per metus.

Venecijos komisijai skirtame sveikinime D. Žalimas pabrėžė, kad ši komisija išsiskiria gebėjimu laikytis tvirtos pozicijos, kartu išlaikydama pusiausvyrą tarp skirtingų požiūrių, rasti bendrą kalbą, bendrą vardiklį. Ir tai ji pasiekia nenukrypdama nuo pagrindinio tikslo – saugoti Europos demokratines vertybes ir principus. Toliau Konstitucinio Teismo pirmininkas parašė:

„Kaskart, kai pagalvoju apie Venecijos komisijos veiklą, prisimenu tai, kas man visuomet atrodė svarbiausia, – diskusijas ieškant tiesos, geriausio sprendimo. Tai ir būdinga demokratijai, kurios esmė – ne primesti daugumos valią, o atsižvelgti į visas nuomones.

Lietuva šiemet taip pat švenčia 30-metį – prieš tiek metų buvo atkurta nepriklausoma demokratinė valstybė. Neabejoju, kad mūsų demokratija nebūtų tokia brandi, jeigu, spręsdami konstitucinės justicijos bylas, nebūtume galėję taip plačiai naudotis Venecijos komisijos rekomendacijomis, jos sukaupta konstitucinės jurisprudencijos duomenų baze. Tokias Venecijos komisijos rekomendacijas galima drąsiai vadinti europiniais konstitucinės jurisprudencijos standartais, todėl ir vienu svarbiausių oficialiosios konstitucinės doktrinos plėtros šaltinių.

Džiaugiamės galėdami ir dalytis savo patirtimi, dalyvauti diskusijose, teikti savo nuomonę. Svarbiausia, kad visi žinome, jog, nepaisant kartais atsirandančių aštrių nesutarimų, galutiniame sprendime visada bus vadovaujamasi teisės viršenybės principu.“